Брой 24 (543) - 2012г. - Година XXI

 

Темата на двадесет и четвърти брой  /543/ 2012 г. на в. „Земеделска техника” е ”Национална асоциация на зърнопроизводителите”.

Публикувано е обръщение на Председателя на УС на НАЗ Ангел Вукодинов към членовете на Асоциацията, към приятели и колеги по случай 6-та годишнина от създаването й, както и към участниците във Втория национален  агросеминар под мотото „Българското зърно – национално богатство”.

            Поместени са снимки на ръководителите на Асоциацията, членовете на Управителния съвет и на  изпълнителния  директор, кратка информация за организацията, адрес и телефони за контакт и покана за агросеминара.

Представени са всички регионални сдружения на зърнопроизводителите, членове на НАЗ, с адресите и телефоните им, както и техните председатели.

В обзорната статия „Състояние и бъдеще на зърнопроизводството в България” се прави анализ  на досегашното състояние на този важен отрасъл на българското земеделие, възможностите и перспективите за неговото развитие.

Другият основен материал е „За липсата на политика в сектор „Земеделие”. Изложена е позицията на Асоциацията против провежданата от правителството на страната политика в сектор „Земеделие”, против неглижирането и игнорирането на сектора с липса на национална стратегия за развитие на земеделието, както и за неспазените ангажименти от страна на държавното ръководство към зърнопроизводителите в България.

Създаването, развитието и постиженията за 6-годишния период на Асоциацията, както и стоящите пред нея задачи, са тема на интервюто с изпълнителния директор Наталия Тодорова.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира читателите за цените на зърното през 2012 г. в България, за цените на едро на стоковите борси, както и за европейските  и международни цени на зърното.

Поместен е и Поздравителният адрес от ректора на ВУАРР доц. д-р инж. Димитър Димитров до Председателя на УС на НАЗ Ангел Вукодинов.

В рубриката „КТИ” е публикуван материал, свързан със целите на  Стратегията на МЗХ за подобряване безопасността на движението на земеделската  и горска  техника по пътищата за периода 2011 – 2020 г., нормативните актове в областта на ограничаване на злополуките в този сектор. Направен е анализ на техническото състояние на машинно-тракторния парк, анализ на извършения контрол по техническото състояние и безопасността на техниката и анализ на правоспособността на лицата,  работещи с нея.

В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни

земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др.

Има и бизнес информация за новите нормативни актове за земеделието през  м. септември - октомври  2012 г. на адвокат Маргарита Попова.