Брой 24 (518) - 2011г. - Година XX

 

Основните теми на брой 24 на вестник „Земеделска техника” са: 5 години НАЗ; Национален аграрен семинар - Добрички панаир”; 50 години КТИ; 20 години вестник „Земеделска техника”.

Рубриката „Национален аграрен семинар (НАС) е посветен на 17-тия Национален семинар, който се организира от Добричкия панаир в комплекса Албена.

           В рубриката „Отблясък от събитието” е включно тържественото връчване на дипломите на випус 2011 на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

          Има материал за проведените специализирани изложения - Месомания, Светът на млякото, Салон на виното и Интерфуд – дринг, в които участват 360 компанни от България и 35 други държави.  Отчита се, че производството и потреблението са притиснати от кризата, но забелязва се завръщане към традициите и производство съгласно българските държавни стандарти. Повдига се въпросът за връщане на стоките на производителите от големите магазини.

           В рубриката „КТИ” са отразени дейностите на Регионалната служба на Контролно-техническата служба в гр. Враца. Началникът на сектора инж. Цветомир Николов разглежа климатичните и почвените особености на областта и съответно пригодността за земеделско производство. Информира за използваните машини, проведените годишни прегледи и издадените свидетелства за правоспособност за работа с техниката. Регионалната служба на КТИ, гр. Враца се стреми да помага и да съдейства за разрешаване на проблемите на земеделските производители в региона. Независимо, че е разширила дейността си, Регионалната служба успешно се справя с поставените им задачи.

Публикувана е Декларацията на неправителствените организации от сектор „Земеделие” относно намаляване на средствата за сектора в бюжет 1012 г.

          В рубриката „Министерство на земеделието и храните” се информира, че срокът за преструктуриране на млечните ферми от 3 и 4 категория се удължава до 2013 г.

Институтът по зеленчукови култури „Марица” е създал първия български сорт броколи „ИЗК ИСКРА”.

Фирма Лактофол препоръчва как да се засилят през есента посевите от пшеница и слънчоглед.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделието за месеците октомври, ноември

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, месни и млечни продукти, зеленчуци.  МЗХ посочва цените на основните хранителни продукти – захар, олио.

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи машини, технологии, и продукти за земеделието и за животновъдството.

Вестник „Земеделска техника” съобщава за абонаментната кампания 2012 г. Желаещите да получават изданието могат да се абонират в пощенските станции, в частната фирма „Доби прес” и направо в  редакцията. Абонаментът  за 1 година е 24 лв, а в редакцията е с 20% намаление – 20 лв.