Брой 24 (493) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой 24 са:  XVI Аграрен семинар; Всичко за земеделието; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В рубриката “Отблясък от събитието” се отбелязва откриването на нов агроцентър на фирма “Римекс 1 – Холдинг” в гр. Монтана. Новият Агро бизнес център на фирмата се състои от офиси, сервизна и складова част, както и магазин за резервни части и консумативи.

Отбелязва се и провелият се семинар “TOPPS България – Семинар на заинтересованите страни” за най-добри практики за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници, при продукти за растителна защита.

В рубриката “Информация” доц. д-р Заря Ранкова от Института по овощарство, Пловдив разяснява подходите за поддържане на почвената повърхност в овощните насаждения. Има материал посветен на историята на земеделската техника в България. Петя Костадинова припомня за наследството на ст. н.с. I ст. Тодор Николов Рачински. Материал от Русенския университет “Ангел Кънчев” е за създаването на Център за европейска интеграция, международно сътрудничество и мобилност (ЦЕИМСМ). Мисията на центъра е да развива, изгражда и разширява контактите с университети, бизнес среди, неправителствени организации и др. в Европа и в света. Отбелязва се честването на 125 годишнината на Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Контролно-техническата инспекция (КТИ) информира за готовността на техниката за есенната сеитба.

В рубриката “Земеделски новини” има материал за наредба на Министерството на земеделието и храните за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход..

В рубриката “А Спектър Я” се отбелязва награждаването на инж. Нецо Минев, създател и управител на фирма “Златекс”, за агробизнесмен на 2010 г.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за м. октомври и ноември

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи продукти за земеделието.