Брой 24(468) - 2009г. - Година XVIII

В брой 24 на в. „Земеделска техника” е поместено интервю с инж. Методи Величков, директор на Център за изпитване на земеделска и горска техника и резервни части – гр. Пловдив, за изминалия път, преодолените трудности и постигнатите успехи. Той споделя как се справят в условията на икономическата криза, как виждат участието си в предстоящото въвеждане на европейската директива за устойчиво прилагане на пестициди и каква е тяхната визия за бъдещето.

Директорът на Института по земеделие – гр. Карнобат ст.н.с. д-р Величка Котева представя постигнатите високи резултати от изпитаните, признати и районирани за цялата страна 7 нови сорта ечемик от селекционната програма на Института, които по нищо не отстъпват и са достоен съперник на европейските сортове.

В статията „Неприятели по зелевите култури” Венелина Янкова и Галина Антонова, научни сътрудници от ИЗК „Марица”, запознават с най-често срещаните неприятели по зелевите култури и предлагат мероприятия, които да се провеждат за получаване на качествена продукция.

Ст.н.с. д-р инж. Калин Каров в статията „Дълбока оран с вибриращи работни органи”, в резултат на дългогодишните си наблюдения, представя предимствата от тяхното използване - значително повишаване ефективността на земеделието, особено при засушаване.

Продължава публикуването на материала на Петя Костадинова за земеделското образование в България  с „Почини за откриване на земеделски училища”.

            В рубриката „Земеделски новини” са включени новини от МЗХ – отчитане на 100 дни на новото правителство в областта на земеделие; от Националната асоциация на зърнопроизводителите; от Асоциацията на земеделските производители в България; от Русенския университет; от Аграрния университет в Пловдив и др.

В рубриката „Земеделски пазар” в „На пазара на земеделска техника” са поместени земеделски машини и трактори, нови и втора употреба с техните цени. В „Малките обяви” могат да се намерят земеделски машини, инструменти, полска земя и др.

В рубриката „Бизнес информация” са публикувани обнародвани нови нормативни актове за земеделието през месеците септември, октомври и ноември.

Редакцията на в. „Земеделска техника” честити 80 – годишния юбилей и на д-р на селскостопанските науки Михо Гюров и помества кратки биографични данни.

Има и реклами на фирми в областта на земеделието.