Брой 23 (517) - 2011г. - Година XX

Основните теми на брой 23 на вестник „Земеделска техника” са: 5 години НАС; Национален агросеминар „5 години заедно”; 50 години КТИ; 20 години вестник „Земеделска техника”;.

В рубриката „Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) са включени материали за асоциацията. Председателят на Управителния съвет на НАЗ Радослав Христов споделя, че Агросеминарът ще се проведе по случай 5 години от създаването на НАЗ. На него ще се срещнат зърнопроизводители с представители на Министерството на земеделието и храните, вносители на земеделска техника, на семена, торове, препарати и др., имащи отношение към земеделието. Изп. директор Наталия Тодорова разглежа развитието на НАЗ през годините. Членове на НАЗ: Красимир Аврамов от Тракийския съюз на зърнопроизводителите, Янчо Проданов от Бургаския съюз, Пламен Кузманов от Врачанския, Орлин Панев от Добруджанския съюз, Пламен Томов от Сдружение на зърнопроизводителите от Лудогорието и Иван Караиванов от Регионалния съюз на фермерите „Дунавско зърно” споделят проблемите, които имат в регионите си и изказват удовлетворение от дейността на НАЗ, която добре защитава техните интереси.

В рубриката „КТИ” са отразени дейностите на Регионалната служба на Контролно-техническата служба в гр. Видин. Разгледани са особеностите на района, и на използваните машини, проведените годишни прегледи и издадените свидетелства за правоспособност за работа с техниката. Началникът на сектора инж. Тошка Виткова посочва, че в момента се забелязва оживление в земеделието. Регионалната служба на КТИ, гр. Видин се стреми да помага и да съдейства за разрешаване на проблемите на земеделските производители в регина. Независимо, че е разширила дейността си, Регионалната служба успешно се справя с поставените им задачи.

В рубриката „Министерство на земеделието и храните” се напомня за нов прием на заявления за подпомагане по мярка 311 и 313 от ПРСР и нов прием на заявления за подпомагане на неземеделски дейности.

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба, с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи машини, технологии, и продукти за земеделието и за животновъдството.

Вестник „Земеделска техника” съобщава за абонаментната кампания 2012 г. Желаещите да получават изданието могат да се абонират в пощенските станции, в частната фирма „Доби прес” и направо в  редакцията. Абонаментът  за 1 година е 24 лв, а в редакцията е с 20% намаление – 20 лв.