Брой 23(467) - 2009г. - Година XVIII

Темата на брой 23 на в. „Земеделска техника” е Националният аграрен семинар „Селското стопанство и всичко за него”, организиран от Добричкия панаир със съдействието на Министерството на земеделието и храните,  ДФ „Земеделие” и Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Поместено е интервю с д-р по икономика Георги Прохаски, Председател на Центъра за икономическо развитие и Управител на фирма Агромашина ЕООД. Той прави оценка на икономиката на страната през 2009 г., за състоянието на селското стопанство и дава прогноза за очакванията през следващата година. Споделя какви мерки срещу кризата предприемат  във фирма „Агромашина”.

В материала  „Контролно-техническа инспекция – история и настояще” изп. директор инж. Георги Георгиев споделя за нейното възникване и етапите, през които е преминала, преодолените трудности, за да се превърне в  сертифициран, авторитетен европейски контролен орган. Политиката на КТИ е чрез генериране на нови идеи да продължи своето развитие.

Материалът на Петя Костадинова е за „Земеделието като учебен предмет в българските училища преди Освобождението” по книгата на Ив. Топузов и Ив. Сарафов „Първи стъпки на земеделската просвета в България”.

В рубриката „Информация” е отбелязано проведеното от 10-14 ноември в Хановер изложение „Агритехника”, на което са предложени над 300 нововъведения. Златни медали за иновации са връчени на пет машини и инструменти, а сребърни медали - на 28. Между наградените е фирма Ню Холанд с един златен и два сребърни медала.

От Националната служба за растителна защита обръщат внимание на земеделските производители за „Фитосанитарното състояние на земеделските култури пшеница, ечемик и рапица”.

В рубриката „Отблясък от събитието” е отбелязана проведената от фирма Агрокорпорейшън полева демонстрация на точна сеитба на различни култури със сеялка HERRIAU TURBOSEM XM 12.

В рубриката „Календар” са поместени интересни дати и събития, включително и от земеделието, през м. ноември.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти към 11.11.2009 г.

В „На пазара на земеделска техника” са публикувани трактори и земеделски машини, нови и втора употреба с техните цени. В „малките обяви” има предложения за машини, инструменти, полска земя и др.

Както винаги има и много реклами на водещи фирми в областта на земеделието.