Брой 22 (541) - 2012г. - Година XXI

 

Темите на двадесет и втори  брой  /541/ 2012 г. на в. „Земеделска техника” е „Преработвателна промишленост, 100 г. Земеделска техника, Земеделска наука”.

В рубриката „Земеделска наука” е публикувана обзорна статия от доц. д-р Аргир Живондов и доц. д-р Заря Ранкова, посветена на 60 – годишнината на Института по овощарство – Пловдив. В нея се проследява дейността на това важно звено в ССА.

В същата рубрика е и статията на доц. д-р Наньо Нанев за 50-годишнината на Института за изследване  и развитие на храните в Пловдив. Неговата  изследователска, консултантска и научна работа е свързана с развитието на хранителната индустрия в страната ни.

В рубриката „Преработвателна промишленост” е поместено интервюто „Млекопреработвателите чакат правила” на зам. председателя на Асоциацията на млекопреработвателите в България и президент на фирма „Жоси” Симеон Присадашки, свързано със състоянието и проблемите на млечната промишленост.

В тази рубрика е публикувано и интервюто „ Българското вино е с добър имидж” с Красимир Коев – Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното. В него се коментират състоянието и перспективите на лозаро-винарския сектор.

Рубриката „Информация” включва два материала – интервю с доц. д-р Тотка Трифонова – директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията /ИПАЗР/ „Н. Пушкаров” и проф. Георги Костадинов, ръководител направление в ИПАЗР, за задачите на новосъздадения институт към ССА.

Биоземеделието и Общата селскостопанска политика 2014-2020 г. е темата на материала на председателя на Българската асоциация по биоземеделие Милен Стоянов.

В броя е включена и бизнес информация за м. август от адвокат Маргарита Попова.

В рубриката „Земеделска техника” са поместени таблици и справка за регистрираните нови машини от Контролно-техническата инспекция за периода 01.01.2012 – 30.09.2012 г.

В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира читателите за цените на месните и млечни продукти.

В броя са публикувани реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно, техническо и икономическо обслужване и на фирми за земеделска техника (машини и съоръжения за напояване и за животновъдство), за строителна техника, автомобили, торове, препарати и др.