Брой 22 (516) - 2011г. - Година XX

Основните теми на брой 21 на вестник „Земеделска техника” са: Техника: земеделска, горска и за земни работи;  60 години Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево; 50 години КТИ; 20 години вестник „Земеделска техника”; 5 год. НАЗ.

В рубриката „КТИ” е включен материал „Анализ на дейността на Контролно-техническата инспекция”. Посочени са основните дейности по регламент – регистрация на земеделска, горска и за земни работи техника; годишните технически прегледи, даването и отнемането на свидетелство за правоспособност за работа с техника.

Публикувани са извадки от устройствения правилник на КТИ. Отменят се Устройствените правилници на Центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Пловдив и Русе. Тяхната дейност се поема от новосъздадената Главна дирекция „Изпитване и сертифициране” към КТИ.

Представена е Регионалната служба на КТИ в гр. Ловеч. Разгледани са особеностите на района, на използваните машини, проведените годишни прегледи и издадените свидетелства за правоспособност за работа с техниката. Началникът на сектора инж. Шрегарски посочва, че Регионалната служба на КТИ, гр. Ловеч независимо, че е разширила дейността си, успешно се справя с поставените им задачите.

В рубриката „Наука” по случай 60 години на Добруджанския институт по земеделие в гр. Генерал Тошево доц. д-р Иван Киряков, директор на ДЗИ, разглежда постиженията и задачите, които предстоят за решаване. Той подчертава, че Институтът е водещ в страната и заема достойно място в земеделието на Европа.

С юбилейна научна конференция, посветена на Международната година на химията, Филиалът на Русенския университет „Ангел Кънчев” в гр. Разград отбелязва своята 25- годишнина.

Доц. д-р Елена Виденова информира за проведената Полско-българска конференция за конкурентността  на земеделието.

В рубриката „Министерство на земеделието и храните” се напомня за нов прием на заявления за подпомагане по мярка 311 и 313 от ПРСР.

Има информации за броя на земеделските стопанства в Европейския съюз.

В материала за биоземеделието се съобщава, че България е на първо място в света по производство на био розово масло и на четвърто място в ЕС по сертифицирани пчелни семейства.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за месеците септември и октомври

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба, с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, на млечни и месни продукти, на зеленчуци.  МЗХ посочва цените на основните хранителни продукти през периода 26.10 – 02.11.2011 г..

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи машини, технологии, и продукти за земеделието и за животновъдството.

Вестник „Земеделска техника” съобщава за абонаментната кампания 2012 г. Желаещите да получават изданието могат да се абонират в пощенските станции, в частната фирма „Доби прес” и направо в  редакцията. Абонаментът  за 1 година е 24 лв, а в редакцията е с 20% намаление – 20 лв.