Брой 22 (491) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой 22 са:  65 години Русенски университет “Ангел Кънчев”; Изложения Месомания, Светът на виното, Светът на млякото; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В приложението “Земеделско образование” ректорът на Русенския университет “Ангел Кънчев”, проф. дтн Христо Белоев, говори за миналото на университета, неговите традиции, настояще и бъдеще и подчертава престижната позиция на Русенския университет сред университетите в страната и в чужбина.

В рубриката “Отблясък от събитието” има материал за демонстрация на фирма Римекс 1 Холдинг, състояла се в лозовите масиви на Винпром Карнобат и на Винпром Пещера, на която е показан механизиран гроздобер с машините на френската фирма Gregoire.

Отбелязва се  новият световен рекорд при почвообработка дисковане постигнат от трактор Buhler Versatile, представен от руската фирма Rostselmash. Постигната е обработка на 4700 дка за 24 часа.

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” е поместено кратко съдържание (публикувани материали, фирми, които са включени в изданието от брой 21 до брой 25 през 1997 г.). Има интервю с г-н Максим Шварц, търговски директор на фирма “Мегатрон” ЕАД. Той споделя как през този период фирмата се е утвърдила на българския пазар, кое е най-новото, което тя предлага на българските земеделски производители. Отбелязва и за сътрудничеството между в. “Земеделска техника” и Мегатрон, което вече 12 години работи добре и в полза на българското земеделие.

Контролно-техническата инспекция (КТИ) информира за обсъждането на предложение, според което КТИ ще участва в Работна група към Съвета на Европейския съюз, което ще доведе до защита на националните интереси и прилагането на общо европейско законодателство. В друг материал КТИ представя своята регионална служба в град Русе. Инж. Йордан Терзиев, началник на РС на КТИ, Русе разказва за основната дейност на службата и споделя, че въпреки кризата при съчетаване на капацитет и желание за работа се постигат добри резултати.

В рубриката “Информация” има интервю с инж. Стоян Пандев, управител на “ПеПе Груп” ООД. Той разказва за дейността на фирмата, с каква техника разполага, за отношенията им с Контролно-техническата инспекция и коментира цялостното състояние на земеделския сектор.

Има материал описващ течащото и в момента създаване на терминологичен речник по земеделска техника. Проф. инж. Чавдар Петков споделя как се е зародила идеята и трудностите, с които се е сблъсквал през годините с написването на речника, състоящ се от 8 глави, от които 5 вече са завършени. Има материал за историята на първите земеделски училища в България.

В рубриката “Земеделски новини” Българската стопанска камара съобщава за незавидното положение, което заема България в сравнителния анализ за технологично развитие на българските предприятия. Министерството на земеделието и храните отбелязва усвояването на средства по Национална програма пчеларство и Национална програма за развитие на лозаро-винарския сектор .

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за м. август и септември

В рубриката "Земеделски пазар" САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти към 04.08.2010 г. В "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

   Има календар с интересни дати и събития през м. ноември 2010 г.

   Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи продукти за земеделието.