Брой 22(466) - 2009г. - Година XVIII

Темата на бр.22 на в. „Земеделска техника” е „2009 – юбилейни годишнини за механизацията”.

Заместник-министърът на земеделието и храните Преслав Борисов разглежда какви са приоритетите, мястото на механизацията в земеделското и горското стопанство и как Министерството на земеделието и храните провежда своята политика.

Публикувани са стари издания по механизация на земеделието (от 1875, 1892, 1896 г., включително за вестник „Орало” с 115 юбилейна годишнина, за Първия закон за земеделска техника –  70 години и др.), предоставени от Централната селскостопанска библиотека.

По случай честването 60 години Институт по мелиорации и механизация е поместено приветствие на председателя на Селскостопанска академия ст.н.с I ст. д-р Светла Бъчварова.

Инж. Николай Монев, директор на Перла – Нова Загора, по случай 90-годишния юбилей на предприятието разказва за възникването му и как се е развивало през годините. Стремежът на ръководствата на Перла винаги е бил да съхранят постигнатите резултати  и да търсят нови и съвременни технологични решения.

За развитието на механизацията и по-специално за производството на българска земеделска техника информира инж. Никола Александров, председател на Сдружението на производителите на земеделска техника.

В интервюто „Аграрният бизнес в България” г-н Ифтах Шахам, управител на фирма „Мегатрон” се спира на  възникването, развитието на фирмата в България и как  бизнесът влияе за напредъка на земеделието.                 

Продължава публикуването на статията „Зърнено-житни и маслодайни култури” от д-р Нина Котева от Института по аграрна икономика, в която се разглежда преструктурирането на стопанствата.

Д-р Мирослав Михов от Института по зеленчукови култури „Марица” представя някои методи за подобряване енергийната ефективност при доматопроизводството.

Има информация за 14-тия Международен панаир за селското стопанство и животновъдстото в Букурещ – INDAGRA FARM (14-18.10.2009 г.)

В рубриката „Отблясък от събитието” са включени проведената международна конференция на тема „Хранителна наука, техника и технологии – 2009 г.” на Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив и честването на Професионалния празник на работещите в областта на българската земеделска наука в Стара Загора.

В рубриката „Земеделски пазар” е включена информация на САПИ за движението на цените към 28.10.2009 г. на зърнени култури, месни и млечни продукти. В „На пазара на земеделска техника” са представени много трактори и машини, нови и втора употреба с техните цени. В малките обяви се предлагат трактори, машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски новини” има информация от Министерството на земеделието и храните и от Асоциацията на земеделските производители в България.

Има реклами на водещи фирми в областта на земеделието.