Брой 21 (540) - 2012г. - Година XXI

 

Темите на двадесет и първи брой  /540/ 2012 г. на в. „Земеделска техника” е „130 години земеделска наука” и ”20 години Висше училище по агробизнес  и развитие на регионите”.

            В рубриката „Земеделска наука”е публикувано приветствието на Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов до проф. д-р П. Славейков – Председател на Селскостопанската академия по повод 130 - годишния юбилей на земеделската наука в България. В приветствието се изтъква ролята и приноса на ССА в изграждането на модерно селско стопанство в нашата страна.

            В същата рубрика е поместена обширна статия „Земеделската наука на България в три века” от проф. д-р Петър Славейков – председател на ССА, проф. дтн инж. Валентин Бъчваров, гл. научен секретар на Академията и проф. дсн Божидар Георгиев – зам.председател на ССА. В материала се проследява началото и развитието на земеделската наука от 1882 г., когато се провеждат първите научни експерименти на опитното поле към Земеделското училище в гр. Садово, до настоящия момент. Изтъкнати са приоритетите и научните направления, научния потенциал и интелектуалната собственост на Академията, а в интервюто на проф. д-р П. Славейков се сочат предстоящите задачи на ССА.

            В тази рубрика е включено и приветствието на Ректора на Лесотехническия университет проф. д-р Валентин Брезин по случай празника на селскостопанската наука у нас, както и кратка информация за Университета.

            Публикувана е статия от експертен екип на Националната служба за съвети в земеделието към МЗХ за ролята на тази служба  за ефективно производство в земеделието.

            Отделено е място и на информация за най-старото огнище на  земеделската наука и просвета в България -  Института ”Образцов чифлик” край Русе.

            Честването на 80 - годишния юбилей на Института по рибни ресурси – Варна също е отбелязано във вестника с информация за дейността му.

            Работата на Опитната станция по земеделие гр. Средец по отглеждането и опазването на местните породи животни е тема на информацията  от доц. д-Кера Стоева - директор на станцията.

              В рубриката „Информация” са публикувани приветствените адреси до Ректора на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите доц. д-р инж. Димитър Димитров във връзка с 20-годишнината от създаването му от премиера Бойко Борисов, от Министъра на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов и от други правителствени представители.

            Поместен е пътеписът „Първи юли – Ден на Канада” на доц. д-р инж. М.Бобева – главен редактор на в-к „Земеделска техника”.

            120- годишнината от създаването на Съюза на ветеринарните лекари е отбелязана във вестника с информация и интервю от Председателя на Съюза

д-р Михаил Бащавелов.

Чудесата на звездното небе през есента са представени от инж. Боян Пашев.

В рубриката „Отблясък от събитието” се информират читателите за работата на Първия земеделски бизнес форум, проведен в София с участието на Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и представители на научните среди, бизнеса и браншовите организации. 

Включени са и кратки земеделски новини от МЗХ.

            В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира читателите за цените на месните и млечните продукти.

В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни

земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др.

            В броя са публикувани реклами на известни български фирми, предлагащи  цялостно правно, техническо и икономическо обслужване, на научни институти и опитни станции към Селскостопанската академия, на фирми за земеделска техника, за торове, препарати и др.