Брой 21 (490) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой 21 са:  80 години Институт по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив; Наука и бизнес; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В приложението “Земеделска наука” има поздравителен адрес от председателя на Селскостопанска академия, София, проф. д-р Светла Бъчварова, дкх, по случай 25 октомври – Празник земеделската наука в България.  Има материал посветен на Института по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив, представящ научните отдели на Института, техните основни направления на изследвания, както и целите им.

В рубриката “Информация” има материал отбелязващ десет годишнината на препарати ТЕРАУЕТ в България. Препаратите представляват почвени подобрители, които аерират и дренират почвата като спомагат за трайното й подобряване.

Материал на фирма Златекс представя машините RAUCH на българския пазар. Управителят на RAUCH, г-н Йоахим Раух разказва за новите инвестиции на фирмата и коментира пазара на земеделска техника в Европа и у нас.

Институтът по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив съобщава за техни нови сортове зеленчукови култури и картофи.

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” е поместено кратко съдържание (публикувани материали, фирми, които са включени в изданието от брой 11 до брой 20 през 1997 г.).

В рубриката "Земеделски пазар" САПИ информира за движението на цените на зърнени култури и цените на дребно на хранителни продукти към 13.10.2010 г. В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за м. юни, юли и август

В рубриката А – Спектър – Я се отбелязва забележителния 80 – годишен юбилей на проф. инж. Чавдар Петков.

   Има календар с интересни дати и събития през м. ноември 2010 г.

   Публикувани са реклами на институти, опитни станции по земеделие и на водещи фирми предлагащи продукти за земеделието.