Брой 21(465) - 2009г. - Година XVIII

Темата на брой 21 е „Земеделска техника” и „Растителна защита”.

Отбелязана е демонстрацията, проведена от „Римекс 1 холдинг”, с подкрепата на партньорите й фирмаCASE” и “VADERSTAD” за максимално засята площ за 24 ч при реални условия в землището на с. Остров, Врачанска област. За 22 астрономически часа, без прекъсване за зареждане, са засети 2728 декара със сеялка RAPID RDA 800  Jumbo с работна ширина 8 м и 6200 л бункер, агрегатирана с трактор с гумени вериги CASE QUADTRAC. При демонстрацията е използвана GPS навигация. Поместени са изказванията на организаторите на демонстрацията: Румен Лазаров, управител на Римекс 1 холдинг; Йордан Дилков – арендатор, който е подготвил и предоставил площта за сеитба; Магнус Самуелсон от фирма Vaderstad и Иво Куманов, управител на фирма НИК.

В статията „GPS технологиите вече не са лукс за земеделието” Иво Куманов посочва предимствата при използване на GPS системи - осигуряват точност на обработките - без пропуски и презастъпване, възможност за работа през цялото денонощие и комфорт при работа.

В рубриката „Информация” фирма БУЛДИА, официален представител на FGI за България, представя най - иновативните френски полуносещи ремаркета FGI, широко разпространени на западноевропейските пазари поради безспорните си качества, а сега и у нас.

Г-н Антон Величков, ген. директор на Националната служба за растителна защита в интервюто «Растителната защита – рашаващ фактор за качествена продукция» отбелязва приоритетите, мястото на НСРЗ в контрола върху качеството на механизираната растителна защита и как службата осъществява взаимодействието си с браншовите организации, с науката и бизнеса.

Отдел за растителна защита към НСРЗ обръща внимание за повишената популация от обикновена полевка в посевите  с рапица, люцерна и есенници.

Ст.н.с. д-р инж. Марин Папазов и н.с. инж. Александър Цанков от Център за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части от гр. Пловдив в статията «Изпитване на растително-защитна техника», разглеждат готовността на страната за изпитания, съгласно изискванията на Директивата на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестициди.

В рубриката „Земеделски пазар” е включена информация на САПИ за движението на цените към 21.10.2009 г. на зърнени култури, месни и млечни продукти. В „На пазара на земеделска техника” са представени много трактори и машини, нови и втора употреба с техните цени. В малките обяви се предлагат трактори, машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката «Земеделско образование» е публкуван материала  «Грижи за опазване на земеделскостопанските животни» на Петя Костадинова.

В рубриката «Календар» са поместени интересни дати, събития и юбилейни годишнини, включително за земеделието, през месец ноември.

Има много реклами на фирми, свързани със земеделието.