Брой 20 (539) - 2012г. - Година XXI

 

 

Темите на двадесети брой  /539/ 2012 г. на в. „Земеделска техника” е „Всичко за земеделието. Животновъдство”.

            В рубриката „Животновъдство”  е публикувано интервю с Председателя на Асоциацията на месопреработвателите в България Кирил Вътев, който се спира на важния въпрос за връзката  между животновъдите и месопреработва- телите  у нас.

            В същата рубрика е и статията „Възстановяване на развъдната дейност в страната през последните три години” на проф.д-р В. Николов – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. В нея се коментира анализа на Агенцията  за ефекта на държавната помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните в периода 2009-2011 г.

            В тази рубрика е включена и информация за  българската млечна порода овце.

В рубриката „Информация” е представено Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието и резултатите от прибирането на пролетниците в този район.

            Поместен е и кратък материал и поздравления за присъждане на академичната длъжност „професор” на д-р инж. Михо Михов от ИЗК „Марица” – Пловдив.

            В тази рубрика е представена и дейността на Регионалната служба на КТИ – Ямбол по прибиране на пролетниците в региона.

 Представена е също така и фирмата „Раломекс”  -  показала ново поколение дискови брани и плугове на изложението „Селското стопанство и всичко за него” в гр. Добрич и отличена с приз за участие на българска фирма.

За работата  на Регионалната служба  на КТИ – Стара Загора по прибирането на реколта – 2012 г. и за състоянието на селскостопанската техника в областта споделя нейният ръководител инж. Живко Жечев. 

В рубриката „Информация” е поместена втората част на статията „Ролкови машини за гранулиране” на научни сътрудници от ИПАЗР „Никола Пушкаров”.

            Пак в тази рубрика  е бизнес информацията за новите нормативни актове за земеделието през  м. юли - август  2012 г. на адвокат Маргарита Попова.

            Чудесата на звездното небе през лятото са представени от инж. Боян Пашев.

           Включени са и кратки земеделски новини от МЗХ.

В рубриката „Отблясък от събитието” има кратка информация и снимка за Международното изложение „Селското стопанство и всичко за него”, гр. Добрич, което през  тази година се проведе за двадесети път.

В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни

земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др.

            В броя са публикувани реклами на известни български фирми, предлагащи  цялостно правно, техническо и икономическо обслужване и на фирми за земеделска техника, машини и съоръжения за напояване, строителна техника, автомобили, торове, препарати и др.