Брой 20 (514) - 2011г. - Година XX

Основните теми на брой 20 са: Земеделие; Животновъдство; Механизация;  50 години КТИ; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В рубриката „Отблясък от събитието” се отбелязва демонстрацията в землището на с. Любеново, обл. Плевен на трактори VALTRA, чиито официален представител за България е фирма Варекс.

Фирма „Алфа-Микс” представя новост на българския пазар – доилни апарати с триъгълна конфигурация на клъстъра. Основните предимства на новата технология са по-пълно издояване и предотвратяване на маститни инфекции.

Фирма Екофол разяснява благоприятното влияние върху растенията при използване на торове Лактофол, които се използват и като антистресово и антидотно средство.

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството пояснява ролята и дейността на Развъдните организации в България.

В рубриката „Механизация” Контролно-техническата инспекция съобщава за новоприето европейско законодателство и приемането на директива по отношение на разпоредбите за трактори, пуснати на пазара по силата на гъвкавия механизъм.

Отбелязва се 80-годишния юбилей на доц. д-р инж. Борис Димитров, работил дълги години в областта на възстановяването на износени машинни части и системата и организацията на ремонта на трактори и селскостопански машини.

В рубриката „Земеделие” се посочва бюджетът за земеделие предвиден за 2012 г.

Aсоциацията за развъждане на черношарената порода в България със седалище в гр. Добрич посочва постигнатите успехи през последните години и целите, които си поставя за в бъдеще.

Асоциацията за развъждане на  българска млечна порода овце разяснява своята дейност, която се осъществява чрез четири основни направления – идентификация, контрол на продуктивността, оценка и селекция на овцете.

Представя се новата гама тороразпръскващи машини  на френката фирма SULKY със система DPX за 2012 г.,  чиито официален представител за България е фирма Оптиком.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за м. август

В рубриката „Министерство на земеделието и храните” има материали по Програмата за развитие на селските райони.

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури и млечни продукти.  

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи машини, технологии, и продукти за земеделието и животновъдството.