Брой 20 (489) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой 20 са:  65 години Аграрен университет, Пловдив; Образование и бизнес; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В рубриката “Отблясък от събитието” се отбелязва семинарът ТОPPS, България, организиран от Национална служба за растителна защита и Асоциация растителнозащитна индустрия България, който има цел да обучи оператори да предотвратяват замърсявания на води с продукти за растителна защита от точкови изтоцници. Поместен е материал за демонстрацията на земеделски машини на фирма Варекс в землището на село Якимово. Торбен Ларсен,  старши продуктов мениджър продажби на AGRO ltd, разказва за машините марка Челинджър.

В рубриката “Информация” има материал посветен на 65-годишнината на Аграрен университет, Пловдив и Катедра “Механизация на земеделието” към него. Материал от фирма “Екофол” разяснява третирането на рапицата през есента с цел получаване на по-добър старт през пролетта и повишаване на добивите. Олег Мульчински, ръководител отдел “Продажби” на украинската фирма Chervona Zirka представя фирмата си и участието й на българския пазар. Материал от Контролно-техническата инспекция съобщава за готовността на земеделската техника за есенна сеитба.

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” е поместено кратко съдържание (публикувани материали, фирми, които са включени в изданието от брой 6 до брой 10 през 1997 г.). Има интервю с доц. д-р инж. Калин Каров, управител на фирма “Агроника”. Той разказва създаването на фирмата, дейността й и как се е утвърдила в бизнеса и споделя какви са бъдещите й планове.  Накратко коментира сътрудничеството между в. “Земеделска техника” и “Агроника”, като го определя като професионално и ползотворно.

В рубриката “Земеделски новини” се съобщава за решенията на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони към Министерството на земеделието и храните.

В рубриката "Земеделски пазар" САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти към 06.10.2010 г. В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за м. юни.

   Има календар с интересни дати и събития през м. октомври 2010 г.

   Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи продукти за земеделието.