Брой 20(464) - 2009г. - Година XVIII

Темата на брой 20 на в. „Земеделска техника” е „Агрополитика – образование – наука – бизнес”.

Поместено е поздравление на д-р Светла Бъчварова, председател на Селскостопанска академия, по случай Професионалния празник на земеделската наука. Според международните анализатори, българската аграрна наука се движи в правилната посока, а интегрирането й в европейското научно пространство е реален факт.

Има информация за международната конференция в Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив на тема: „Хранителна наука, техника и технологии” с участници от България, Германия, Русия, Украйна, Турция, Беларус, Молдова, Китай, Чехия, Македония.

В интервюто „Да намалим риска от суша и слана”, Марин Калнев, управител на фирма „Аква системс’ споделя как вижда развитието на капковото напояване и изграждането на системи против слани.

В рубриката „Информация” е поместена статия „Зърнено-житни и маслодайни култури” на ст.н.с. д-р Нина Котева от Института по аграрна икономика за развитието на стопанствата, занимаващи се с полски култури и по-специално на специализираните стопанства за маслодайни -  възможности за усвояване на европейските субсидии по отделните мерки, пазарната реализация, за повишаване производителността и продуктивността на труда и равнището на доходите.
            Съобщава се за предстоящото провеждане в гр. Трявна на Национален аграрен семинар на тема „Финансиране – новости – европейско земеделие” с участието на генералния секретар на европейската организация на фермерите и земеделските кооперации „Копа Коджека”.

Отбелязано е честването на 80 години на Института по земеделие, гр. Кюстендил, правоприемник на Овощарската опитна и контролна станция, Кюстендил, открита през 1929 г.

В рубриката „Образование” продължава публикуването на материала „Първите книги по земеделско стопанство” на Петя Костадинова.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нови нормативни актове  за земеделието за м. юни, юли и август.

В рубриката „Земеделски пазар” е включена информация за движението на цените към 14.10.2009 г. на зърнени култури, месни и млечни продукти. В „На пазара на земеделска техника” са представени много трактори и машини, нови и втора употреба с техните цени. В малките обяви се предлагат трактори, машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски новини” са поместени интересни събития от Министерството на земеделието и храните, Русенския университет, Съюза на зърнопроизводителите от Бургаска област, от Федерацията на независимите синдикати от земеделието.

В рубриката „Отблясък от събитието” се съобщава за откриването на нов агроцентър на фирма „Бултрекс” в Стара Загора, за проведената демонстрация на лозарска техника от фирма „Римекс инженеринг” в с. Найден Герово, общ. Пловдив, както и за откриването на новия Търговско-сервизен комплекс на фирма „Мегатрон” в землището на с. Ясен, общ. Плевен.

Има много реклами на водещи фирми в областта на земеделието, както и на институти и опитни станции към Селскостопанска академия.