Брой 19 (488) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой 19 са:  85 години Институт по памука и твърдата пшеница, Чирпан; Наука и бизнес; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В рубриката “Отблясък от събитието” се отбелязва честването на фирма Рапид КБ, по случай своята 20-годишнина. Поместен е материал за изминалото изложението “Селското стопанство и всичко за него” в гр. Добрич, като са отразени присъстващите и наградените участници.  

В рубриката „Информация” е включен материал за историята на Института по памука и твърдата пшеница, гр. Чирпан, както и сегашната му структура, дейност и цели. Фирма Оптиком представя промоциите си за Есенна кампания 2010.  Управителят на фирма ЕТ “Слави Атанасов”, гр. Каварна разказва за дейността на земеделското стопнство и коментира стопанската 2010 г. Председателят на “Съюз на младите фермери”, Диана Кърчева, описва целите и дейността на организацията.

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” е поместено кратко съдържание (публикувани материали, фирми, които са включени в изданието от брой 1 до брой 5 през 1997 г.). Има интервю с г-н Емил Ковачев, управител на “Телком Инженеринг”. Той разказва за дейността на фирмата, как се е утвърдила в бизнеса и споделя какви са бъдещите й планове.  Накратко коментира сътрудничеството между в. “Земеделска техника” и “Телком Инженеринг”, като го определя като професионално и на високо ниво.

Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция (КТИ), Пловдив представя какви са основните направления, в които се осъществява дейността на службата. Инж. Атанас Шопов, началник РС, КТИ, подчертава, че с наличната техника в област Пловдив предстоящите задачи могат да бъдат изпълнени качествено и в срок.

В рубриката "Земеделски пазар" САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти към 15.09.2010 г В "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за м. май.

   Има календар с интересни дати и събития през втората половина на м. септември 2010 г.

   Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи продукти за земеделието.