Брой 19(463) - 2009г. - Година XVIII

Темата на брой 19 на в. „Земеделска техника” е “Земеделска, комунална и строителна техника”.

Доц. д-р инж. Димитър Димитров, ректор на Висше училище „Земеделски колеж”, във  връзка с новата учебна година, споделя каква цел си е поставил ВУЗК, каква е реализацията на неговите възпитаници и какви предложения имат за промени в образованието.

Хайнц Хемен, управител на НОЕРО, представя дейността на фирмата, както и впечатленията си от българския бизнес. Споделя  за осъществените големи обекти у нас, какви са бъдещите им планове и как фирмата успява  да се наложи на нашия пазар.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти. В „На пазара на земеделска техника” са публикувани земеделски машини и трактори (нови и втора употреба) с техните цени. В „Малки обяви” се предлага земеделска техника, резервни части, полска земя и др.

В рубриката „Бизнес информация” са включени обнародваните нови нормативни актове, свързани със земеделието,  през месец юни.

В рубриката „”Земеделски новини” се съобщава за проведената кръгла маса на тема „Проблеми в земеделието” по време на изложението в гр. Добрич, на която участват министър Мирослав Найденов, зам. министър Преслав Борисов, изп. директор на ДФ „Земеделие” Калина Илиева, експерти от МЗХ и представители на  браншови организации, земеделски кооперации, арендатори, търговци, производители на земеделска техника. Публикувани са изказванията и зададените въпроси от страна на земеделските производители и отговорите от Министерството на земеделието и храните.

Информира се за интересни новини: за изплащане на субсидии, за новоназначени изпълнителни директори на Изпълнителната агенция по лозата и виното и Националната служба за съвети в земеделието, за продължаващите проверки в областните земеделски служби, за тържествено откриване на новата учебна година в Русенския университет и в Аграрния университет в Пловдив и др.

В рубриката „Образование” продължава публикуването на материала „Първите книги по земеделие” на Петя Костадинова.

В Календар за месец октомври са включени интересни дати и събития, като акцентът е земеделие.

В рубриката „Отблясък от събитието” е отразено изложението „Селското стопанство и всичко за него”, Добрич 2009 г., както и младежката инициатива „От младите за гората”, при която е възстановена екопътека „Стара река”.

Поместени са реклами на водещи фирми в областта на земеделското производство.