Брой 18 (512) - 2011г. - Година XX

 

Основните теми на брой 18 са: Tехника; Земеделие; 50 години КТИ; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В рубриката “Механизация” инж. Петър Петров, управител на фирма Ритъм инженеринг и г-н Михаил Виноградов, търговски директор на немската фирма Ziegler посочват методите на работа, дейността  и предлаганите продукти от фирма Ритъм инженеринг и Ziegler, както и успешното сътрудничеството между двете фирми.

Емил Ковачев, управител на фирма Телком Инженеринг анализира пазара на малки трактори у нас. Споделя, че приложението на малогабаритните трактори в земеделието има бъдеще и трябва да продължи.

Фирма „Ремонт-сервиз”, Карнобат отбелязва своята 65-годишнина. Дава се историята на фирмата и нейната текуща дейност.

Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция (КТИ) Сливен разглежда отговорната и разнообразна дейност на службата в областта. Инж. Георги Кунев, началник РС, КТИ, подчертава, че  с наличната техника в областта предстоящите задачи – прибиране на слънчогледовите площи и подготовка по есенната сеитба, могат да бъдат извършени качествено и в срок.

Фирма Синджента представя в материал нов растежен регулатор и фунгицид при рапицата – Топрекс 375. Той стимулира коренообразуването и развитието на повече добавъчни корени наесен и е изключително силен срещу основните болести нападащи рапицата.

В рубриката „Отблясък от събитието” се отбелязва атрактивното агроревю проведено от фирма Мегатрон. На него са показани най-новите модели земеделски машини за 2012 г. на американския концерн John Deere, чиито официален представител за България е фирма Мегатрон. На събитието присъства и министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов.

Фирма Синджента отчита резултатите от нова технология за борба с кестеновия молец, който е сериозен проблем в последните години. Това е инсектицидът Ривайв, който се инжектира в ствола на дървото и се елиминира възможността за вредно въздействие върху околната среда. Инсектицидът е тестван в България в парка „Врана” и резултатите са повече от задоволителни.

В рубриката „Информация” има материал за второто земеделско училище в България. То е открито в Държавно земеделско стопанство „Образцов чифлик” край Русе.

В рубриката „Земеделски новини” се съобщава за новата методика за сформирането на ценообразуването на водата за напояване, както и за бюджета за сектор земеделие през 2012 г, който се очаква да бъде близо два пъти повече в сравнение с 2011 г.

В рубриката „Министерство на земеделието и храните” има материали по Програмата за развитие на селските райони.

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ и МЗХ информират за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти, брашно, олио и захар.  

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи машини, технологии, и продукти за земеделието.