Брой 18(462) - 2009г. - Година XVIII

Темата на брой 18 е „ВСИЧКО ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО – растениевъдство – животновъдство – преработка – земеделска техника и консумативи”.

В статията „Кадри за хранителната промишленост”, проф. д-р инж. Георги Вълчев, ректор на Университета по хранителни технологии – Пловдив, споделя някои проблеми при подготовката на кадри за хранителната индустрия, при аграрното производство и свързаната с него преработвателна промишленост.

В интервюто „Ще има ли земеделски кооперации” инж. Илия Илиев, председател на ЗК ‘Зора”, изказва мнение, че кооперациите имат своето място в стопанството на страната и отправя критики към агрополитиката в страната и дава предложения за подобряване и облекчаване на земеделското производство.

Търговският директор на „ДАЛКО МОТОРС” Добрин Дойнов в интервю представя дейността на дружеството и споделя, че разширяват предлаганите висококачествени професионални продукти и изграждането на търговско-сервизни комплекси за продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз на земеделска техника.

В рубриката „Механизация” е статията „Рехабилитация на пътища” на инж. агроном Николай Стоянов, който представя техника на австрийската фирма PTH Products Ltd, която е участвала в три презентации в България в реални условия с цялостна технология за рехабилитация и поддръжка на горски, асфалтови и земни пътища.

В рубриката „Информация” се съобщава за проведената пресконференция от Андреас Клаузер – вицепрезидент и генерален мениджър на CASE IH & Steyr за Европа, който представя своите виждания за развитието на агробизнеса в условията на световна финансова и икономическа криза.

В „На пазара на земеделска техника” са публикувани земеделски машини и трактори (нови и втора употреба с техните цени. В „Малките обяви” също могат да се намерят много земеделска техника, резервни части, полска земя.

Поместени са реклами на водещи фирми в областта на земеделското производство.