Брой 17(461) - 2009г. - Година XVIII

Темата на брой 17 е „ВСИЧКО ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО – растениевъдство – животновъдство – преработка – земеделска техника и консумативи”.

В рубриката „Механизация” ст.н.с. инж. Калин Каров в статията „Съвременни почвообработващи технологии и машини” посочва как да се извърши избора на подходящи машини за основна обработка на почвата.

Мария Христова представя предлаганата на пазара Самоходна пръскачка и торачка JOHN DEERE 4930, която е новост в световен мащаб.

В рубриката „Предстоящи събития” е демонстрацията на фирма Рапид КБ на най-новите трактори и комбайни CLAAS и земеделски машини Amazone.

В рубриката «Информация» от Националната служба за растителна защита напомнят за спазване на агротехническите и растително-защитни мероприятия при предстоящата есенна сеитба на зимните житни култури.

От Контролно-техническата служба предупреждават вносителите и земеделските стопани за някои промени в регистрацията на колесните трактори.

В статията «Доброто развитие на пшеницата се залага още през есента» Татяна Михайлова посочена ползата от прилагането на модерната технология за обработка на семената с хранителен разтвор и третирането на посева с комплекс от макро и микроелементи преди зимата.

В рубриката «Бизнес- информация» са публикувани обнародваните нови нормативни актове, свързани със земеделието, за м. юни.

В рубриката «Земеделски пазар» САПИ информира за движението на цените на зърнените култури, мляко и млечни, месо и месни продукти  В «На пазара на земеделска техника» са поместени  земеделски машини и трактори (нови и втора употреба) с техните цени. В «Малките обяви» се предлага земеделска техника, резервни части, полска земя и др

В рубриката «Земеделски новини» от МЗХ се съобщава за смяната на изпълнителните директории на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

В рубриката «Календар» има интересни дати и събития през м. септември, включително и за земеделието.

Поместени са  «Интересни факти и мисли», свързани с постиженията в науката.

Има много реклами на водещи фирми, предлагащи продукти за земеделското производство.