Брой 16 (535) - 2012г. - Година XXI

 

 

       

Темата на шестнадесети брой  /535 / 2012 г. на в. „Земеделска техника”е „Всичко за земеделието. Животновъдство”.

            В централната рубрика „Животновъдство” е поместена обзорната статия  „За българското животновъдство и неговите проблеми” на проф. дсн Иван Станков, ректор на Тракийския университет, Стара Загора. Направен е подробен анализ на състоянието на този важен отрасъл на земеделието в България.

            На тази тема е и интервюто в същата рубрика  с доц. д-р инж. Банко Банев „Млечно животновъдство”. Авторът се спира на някои основни въпроси  на млечното животновъдство у нас.

            Дискусията по  Наредбата за директни доставки на суровини от  животински произход е отразена в подробна информация на вестника, като са изложени становищата на участвалите представители на различните браншови организации, както и от БАБХ, МЗХ и др.  

В рубриката „КТИ” е поместен материал на Регионалната служба на КТИ, гр. Сливен за състоянието на земеделската техника  в периода на жътвата.

Във вестника продължава  представянето на тракторът  Арма Трак, предлаган на българския пазар от Кооперация „Китка”, гр. Стара Загора.

            В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни

земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др.

                        Публикувани са реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно, техническо и икономическо обслужване и на фирми за земеделска техника, машини и съоръжения за напояване, строителна техника, автомобили, торове, препарати и др.