Брой 16 (485) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой 16 са: Прибиране на есенните култури; Овощарство; Зеленчукопроизводство; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В рубриката “Информация” се съобщава за предстоящи събития в страната - празник “Златна праскова”, с. Гавраилово, Сливен и Открит ден на доматите, ИЗК “Марица”, Пловдив. Представен е материал от Института по овощарство, Пловдив, за селекционната програма при прасковата. Доц. д-р Аргир Живондов, директор на Института, обяснява новата селекционна програма за подобряване на прасковения сортимент. Има описание на дейността на Опитна станция по земеделие, Сливен. От Института по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив представят технолигия за органично производство на късно главесто зеле.

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” е поместено кратко съдържание (публикувани материали, фирми, които са включени в изданието от брой 12 до брой 15 през 1996 г.). В интервюто „Настояще с поглед към бъдещето” Елисавета Маркова и Иван Масларов, управители на фирма “Варекс”, разказват как се е утвърдила в аграрния бизнес и  какви са бъдещите планове на фирмата. Споделят задоволството си от дългогодишното сътрудничество с вестник „Земеделска техника” и го определят като интелигентен, професионален вестник, със запазено място в отрасъла.

Контролно-техническата инспекция (КТИ) информира за състоянието на зърнокомбаните в страната. Регионалната служба на КТИ, Велико Търново съобщава за състоянието на реколтата и прибиращата техника в област Велико Търново. Инж. Пенчо Недялков, началник РС, КТИ, подчертава, че причината за забавяне на жътвата не е в техниката, а има скрити проблеми като липса на зърносушилни, не добре квалифицирани механизатори и др.

В рубриката "Земеделски пазар" САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти към 21.07.2010 г. В "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски новини” се съобщава за сформирането на Национален консултативен съвет по земеделие към МЗХ и за промените относно кандидатстването по Програмата за развитие на селските райони.

Има календар с интересни дати и събития през първата половина на м. август 2010 г.

Публикувани са реклами на институти, опитни станции и фирми предлагащи продукти за земеделието.