Брой 16(460) - 2009г. - Година XVIII

Темата на брой 16 е „ВСИЧКО ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО – растениевъдство – животновъдство – преработка – земеделска техника и консумативи”.

В рубриката „Механизация” е поместена статията „Използване на земеделската техника” от ст. н. с. д-р Елена Виденова от Институт по мелиорации и механизация, в която се разглежда как се постига ефективно използване на машинно-тракторния парк в зависимост от конкретните условия в различните по размер и структура на производство на земеделски стопанства.

В материала „Трактори CHALLENGER MT800С в земеделието” Елисавета Маркова, управител на фирма „Варекс”, описва технологията, която се осъществявана от тракторите Challenger в комбинация със скреперите REYNOLDS, за цялостно оформяне на площите и за прецизна високоскоростна повърхностна обработка на почвата.Отбелязан е новият творчески успех на доц. ДТН инж. Христо Белоев, ректор на РУ «Ангел Кънчев», зам. гл. редактор на в. «Земеделска техника», за присъдената му научна степен «Доктор на техническите науки» по научната специалност «Механизация и електрификация на растениевъдството».

В „рубриката „Отблясък от събитието” е отразена проведената демонстрация на земеделска техника, която е с акцент „Сигурност, надеждност и ефективност с иновационната техника на Златекс”. В рубриката „Земеделски новини” е представено новото ръководство на Министерството на земеделието и храните - министър д-р Мирослав Найденов и неговия кабинет: зам. министрите д-р Цветан Димитров и Преслав Борисов; началник кабинет - Николай Николов; парламентарен секретар - Симеон Манасиев и главен секретар – Милена Петрова. Включени са интересни новини от МЗХ – среща на премиера Бойко Борисов с браншовите организации от земеделието, какви са приоритетите на управление на новото ръководство на МЗХ, присъждането на doctor honoris causa на Ангела Меркел, бундесканцлер на Германия от Русенския университет, за семинар на Националната служба по растителна защита, становище на Националната асоциация на зърнопроизводителите по проблемите в земеделието и др.

В рубриката «Бизнес информация» са публикувани обнародвани нови нормативни актове, свързани със земеделието, през месец май. В рубриката «Земеделски пазар» са поместени  земеделски машини и трактори (нови и втора употреба), с техните цени. В «Малките обяви» се предлага земеделска техника, резервни части, полска земя и др. Има много реклами на водещи фирми в областта на земеделието.