Брой 15 (484) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на бр. 15 на в. „Земеделска техника” са: Прибиране на есенните и отглеждане на пролетните култури; Земеделска техника става на 20 години.

Контролно-техническата инспекция информира за състоянието на зърнокомбайните в страната. Разгледани са регистрираните, възрастовата структура и инсталираната мощност, преструктурирането по отношение на марките.

В рубриката „Отблясък от събитието” са включени аграрните изложения „Земеделска и автомобилна техника”, Русе и Бата Агро, Стара Загора.

Радослав Христов, председател на НАЗ, споделя, че изложението Бата Агро е във формат, който се харесва на фермерите, мястото и времето са подходящи за провеждането му.

Фирма Оптиком участва на изложението Бата Агро с най-много премиери на нови модели агротехника, тест-драйв и демонстрации, игра с награди и др., което е привлякло повече посетители.

В интервю Меглена Плугчиева, депутат от Русенски район, споделя, че Изложението за земеделска и автомобилна техника, Русе не е обикновено изложение на техника, а среща на бизнеса с науката и това го прави уникално. Усилията на Университета и бизнеса трябва да бъдат подкрепени. Инвестицията в наука и то в приложна наука, е инвестиция в бъдещето на нацията и на българската икономика.

Деканите на Аграрно-индустриалния факултет доц. Пламен Кангалов и на Транспортния факултет доц. Росен Иванов правят оценка на Изложението на земеделска и автомобилна техника  и подчертават, че то е среща на работодатели и студенти и има перспективи.

Важно събитие е откриването на новия Търговски и сервизен комплекс на фирма ВАРЕКС за дистрибуция на машини, резервни части и сервиз.

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” е поместено кратко съдържание на броевете от 1995 г. В интервюто „Иновации и професионализъм” инж. Нецо Минев, управител на фирма Златекс, споделя какъв е бил този период за тях, кое е най-новото в техниката, която предлагат и за сътрудничеството си със Земеделска техника. За него вестникът е трибуна на вносителите, производителите и ползвателите на земеделска техника и е надежден източник на информация за новости и споделяне на опит за всички, които работят в земеделския сектор.

В рубриката „Информация” е отбелязан проведения двоен празник в Садово - дни на биоразнообразието и на производителя, на който са присъствали любители на природата и фермери от цялата страна, както и гости от Турция и Македония. Друго събитие е проведената VIII Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве’2010” в Пловдив с пленарни и постерни сесии и заседания в секциите: Екологично земеделие; Хранителни технологии; Медицина, урбанизация и околна среда.

В рубриката „Земеделски новини” е допитването на МЗХ до бизнеса за Общата селскостопанска политика след 2013 г. Проведеното заседание на Консултативния съвет по зърното за жътвата. Поместен е подписаният Меморандум между председателя на Р. България Бойко Борисов, представители на Министерския съвет и Управителния съвет на НАЗ за националните доплащания към директните плащания на площ.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените към 16.06. 2010 г. на зърнени култури, млечни и месни продукти. В „На пазара на земеделска техника” са публикувани земеделски машини, нови и втора употреба, с техните цени. В „Малките обяви” се предлагат земеделска техника, резервни части и др.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за м. март.

Има реклами на фирми предлагащи машини, съоражения, препарати, услуги и др. за земеделието.