Брой 15(459) - 2009г. - Година XVIII

 

Темата на брой 15 е жътвата и проблемите, които стоят пред зърнопроизводителите.

В интервюто „Проблеми пред зърнопроизводителите” Радослав Христов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, се спира на тежките климатични условия (суша и дъждове) при прибиране на зърнената реколта, ниската изкупна цена, неизплатените субсидии. Подчертава, че все още няма създадени комисии от експерти за обследване състоянието на посевите и компенсиране на земеделските производители. Христов алармира за отрицателния ефект от евентуално прекратяване приема на проекти по Програмата за развитие на селските райони и изказва мнението на земеделските производители, че вместо една безплатна поливка за пролетниците, правителството да намали наполовина цената на поливната вода. По проблемите на зърнопроизводителите са поместени и становищата на инж. Красимир Аврамов, Николай Киров и Георги Милев, членове на Управителния съвет на НАЗ. На тази тема е и интервюто „Има ли бъдеще зърнопроизводството” с Димитър Мачуганов, управител на фирма АЖД-АГРО и член на УС на НАЗ,

Румен Лазаров, управител на „Римекс агрохолдинг”, споделя, че макар и не така осезателно кризата влияе върху търсенето на земеделска техника и фирмата ще предлагат техника освен за едрите, но и за средните и дребни земеделски стопанства.

Мария Христова, от фирма Мегатрон, подчертава, че влиянието на кризата върху земеделското производство се засилва от предпазливото и бавно действие на институциите, които извършват контрол върху отпусканите средства по европейските програми; от непостоянните и нестабилни цени на готовата продукция, особено на зърнените култури и намалените кредити от банките.

Контролно-техническата инспекция информира за състоянието на парка зърнокомбайни – нови, на възраст до и над 10 години. Съществуващият парк зърнокомбайни със своята производителност и техническо състояние при нормални климатични условия могат да приберат реколтата от пшеница за около 15 дни. КТИ е предприела мерки за осигуряване безопасна работа и транспорт на прибиращата техника.

Националната служба за растителна защита отчита, че спирането, предлагането и разрешаването на продукти за растителна защита се извършва съгласно новите европейски изисквания.

В рубриката „Земеделски пазар”  САПИ информира за движението на цените  на зърнени култури, месни и млечни продукти. В „На пазара на земеделска техника” са публикувани машини, трактори – нови и втора употреба с техните цени. В „Малките обяви” се предлага много техника, резервни части, полска земя и др.

В рубриката „Отблясък от събитието” има информация за проведената демонстрация от фирма „Римекс” на земеделска техника, включваща най-новите зърнокомбайни и трактори от марката Case, агрегатирани с прикачен инвентар от световни фирми, които са предназначени за работа в средни и големи земеделски стопанства.

В рубриката „Земеделско образование в България” продължава публикуването на материала на Петя Костадинова по книгата „Първите стъпки на земеделската просвета в България” на Иван Топузов и Иван Сарафов .

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародваните нови нормативни актове, свързани със земеделието, през месеците април и май.

В рубриката „Земеделски новини” се отбелязва проведеното на 09.07.2009 г. последно заседание на Научно-консултативния съвет към МЗХ, на което са присъствали и представители на Агробизнес съвета и министър д-р Цветанов.

В „Календар” са представени интересни дати и събития за месец август.

Както винаги има и много реклами на водещи фирми в областта на земеделието.