Брой 14 (533) - 2012г. - Година XXI

 

 

        Основните теми на брой четиринадесети /533/ на в-к „Земеделска техника” за 2012 г. са:  растениевъдството, общата селскостопанска политика 2014- 2020 г., колата на фермера, 5 години НАЗ и 51 години КТИ.

         На първа страница на вестника е публикувана Декларацията на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България за Общата селскостопанска политика 2014 – 2020 г. Асоциацията поддържа становището, че този европейски документ е дискриминационен спрямо българското земеделие. Счита се, че нашата страна е поставена в крайно неравностойно положение по размера на подпомагане на селското стопанство.

         В рубриката „Растениевъдство” е поместен голям обзорен материал

„Развитие на българското растениевъдство” с автор доц. д-р Т.Колев от Аграрния университет в Пловдив. В материала се прави обстоен анализ на състоянието, проблемите  и перспективите пред  българското растениевъдство. 

         В  рубриката „Реклама” се разглеждат новите торове Омекс,  предложени от фирмата „Агрос”  98. 

         В рубриката „Наука” е публикувано продължение на статията „Дървесната биомаса при дърводобива в България” на проф. дтн Д. Динев, директор на Опитната станция по дъбови гори – Бургас.

         В рубриката „НАЗ” е публикувана статия на инж. Н. Киров – председател на Съюза на зърнопроизводителите в Бургас, за работата на организацията, за особеностите, задачите и перспективите за развитие на зърнопроизводството в този район.

         В рубриката „КТИ” са изложени резултатите от проверката, извършена от специалисти  на Контролно-техническата инспекция към МЗХ , на  състоянието на зърнокомбайните във всички  райони на страната в навечерието на жътвата.

         В „Отблясък от събитието” е поместена кратка информация за 20-годишния юбилей на Оптиком.

         В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнените култури, млечни и месни продукти.

         В рубриката „На пазара на земеделска техника” са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба съответно с техните цени.

         В броя са публикувани реклами на водещи фирми за машини, технологии и продукти за земеделието.