Брой 14 (508) - 2011г. - Година XX

 

Основните теми на брой 14 са: Земеделие; Растениевъдство; 50 години КТИ; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В рубриката „Земеделие” се разглежда модернизацията на земеделието в България от различен ъгъл.

Зам.-министър на МЗХ Светлана Боянова коментира влиянието на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз върху българското земеделие.

Христофор Бунарджиев, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на търговците на агротехника, говори за тенденциите на пазара на селскостопанска техника и за предимствата за фермерите, които си партнират с фирми от БАТА.

Димитър Петков, управител на фирма KWS Семена България, разяснява кои са недостатъците на земеделието ни.

Христо Цветанов, председател на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България коментира развитието на агросектора в България и бъдещето на земеделския производител у нас.

Радослав Христов, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите посочва проблемите при модернизацията на машинния парк.

Инж. Ангел Вукодинов, председател на Съюза на производителите на маслодайни и зърнени култури анализира какво не достига на българското земеделие и какъв е бизнесът в отрасъла.

В рубриката „Отблясък от събитието” е отразено откриването на  Търговско – сервизна база на фирма „Оптиком” в гр. Павликени, както и наградените участници от проведената томбола с награди.

Отбелязват се демонстрациите на фирма „Златекс” на 25 и 27 май в лозовите масиви на фирма Южно вино в района на с. Разбойна и на фирма ЛВК Винпром в района на с. Дългач, където световните производители FENDT, ERO, BRAUN, WANNER представят най-новите си технологии в лозаро-овощарската техника.

Фирма „Металагро” представя своите адаптери за царевица – серия 6 и приспособления за прибиране на слънчоглед – серия 9, които се отличават с висока работна скорост и ефективност.

В рубриката „Министерство на земеделието и храните” са включени материали по Програмата за развитие на селските райони – приемането на проекти за модернизация и преструктуриране на ферми и земеделски стопанства.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за м. май

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни продукти.

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи машини, технологии, и продукти за земеделието и  растениевъдството.