Брой 13 (532) - 2012г. - Година XXI

 

 

       

        Основните теми на брой тринадесети /532/ на в-к „Земеделска техника” за 2012 г. са: горска техника, 20 години Оптиком,  Горско шоу „Булфорест”, 5 години НАЗ и 51 години КТИ.

        На първа страница е публикуван материал за откриването на нов Търговски център за земеделска техника в Стара Загора по случай 20- годишния юбилей на фирмата Оптиком.

        В рубриката „За гората” са поместени два материала  - от МЗХ  за ре- зултатите  от работата  на шестте държавни горски стопанства  от създаването им през 2011 г. до сега и интервю с инж. Ботьо Арабаджиев –директор на Южноцентралното държавно предприятие. В публикацията се прави подробен анализ на състоянието, постиженията и перспективите за развитие на голямото горско предприятие.

        Съобщава се и за изложението „Булфорест шоу”, което ще се проведе под егидата на МЗХ  на връх Мечи чал – Чепеларе. Това е първата по рода си  проява, насочена изцяло към горскостопанския отрасъл.

        В същата рубрика се разглежда и предложената на пазара нова горска техника от фирмата ВАРЕКС. 

        В рубриката „Наука” е публикувана статията „Дървесната биомаса при дърводобива в България” на проф. дтн Д. Динев, директор на Опитната станция по дъбови гори – Бургас.

        Представен е и новия роторен зърнокомбайн TORUM 760 на руския производител РОСТЕЛМАШ,  показан за първи път у нас на изложението „Бата Агро” от фирмата „Бултрекс”. Тази машина е изработена по последните изисквания на земеделската наука и се посреща с голям интерес на европейския пазар.

        В рубриката  „КТИ” е отразена работата на Регионалната служба на КТИ – гр. Смолян. Направена е географска и икономическа характеристика на региона, както и на работата на РС по регистрацията, поддържането  и диагностиката на наличните земеделски машини.

        В същата рубрика са изложени резултатите от проверката, извършена от специалисти  на Контролно-техническата инспекция към МЗХ , на земеделската и горска техника и машини за земни работи в 14 района на страната. Проверени са 72 фирми  с 298 машини.

        В „Отблясък от събитието” е поместена кратка информация за Международното селскостопанско изложение „Бата Агро”.

        В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за м.април.

        В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнените култури, млечни и месни продукти.

        В рубриката „На пазара на земеделска техника” са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени.

        В броя са публикувани реклами на водещи фирми за машини, технологии и продукти за земеделието.