Брой 13 (507) - 2011г. - Година XX

 

Основните теми на брой 13 са: Земеделие; Животновъдство; 50 години КТИ; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

Д-р Цветан Димитров, зам.-министър на Министерството на земеделието и храните обобщава в материал състоянието на животновъдството в България.

В интервю с Витеслав Храпави, Бернхард Щокер и Конрад Шабър, представители на FENDT, се разисква интересът на земеделските стопани в България към марката FENDT, както и учредяването на клуба на собствениците на FENDT FENDTASTIC.

Има интервю с г-н Пенцкофер, изп. директор на фирма SCHoKO – Топлообменна техника Германия и с изп. директор Георгиев, Хай-тек индустриални и соларни приложения България. Те разясняват технологията на използване на топлообменници за жовотновъдството и високите резултати, до които води тяхното приложение.

В интервю с д-р Йордан Войнов, изпълнителен директор на Българската агенция по безопастност на храните, се разяснява дейността на агенцията, както и връзката й с висшите учебни заведения и браншовите организации.

Доц. д-р Васил Николов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството  разяснява дейността и функциите на агенцията.

Димитър Петков, управител на KWS Семена България,  коментира в интервю развитието на земеделието в България и промените, които настъпват на земеделския пазар.

В материал фирма Алфа-Микс информира за трето поколение роботи за доене на крави, които могат да доят трикратно по 130 крави на денонощие.

Фирма Мегатрон съобщава в материал за машините на френската компания КUHN, на които е изключителен представител за България. Набляга се на машините за животновъди от така наречената „Зелена линия”, към които спадат машини за прибиране, съхраняване и обработка на фуражи.

Има материал за Регионалната служба Силистра на Контролно-техническата инспекция (КТИ). В него се разглежда разнообразната и отговорна дейност на регионалната служба. Инж. Емил Върбанов, началник РС, КТИ, подчертава, че екипът й, макар и не голям и добре окомплектован, успява да устои на напрежението и да изпълнява успешно задълженията си.

             В материал фирма „Инвест Билдинг - Силистра” информира за система за електронно хранене на свине майки – Fidos.

В рубриката „Министерство на земеделието и храните” са включени материали по Програмата за развитие на селските райони – приемането на проекти за модернизация и преструктуриране на ферми и земеделски стопанства.

В рубриката „Отблясък от събитието” е отразено откриването на клуба на собствениците на FENDT FENDTASTIC.

Отбелязва се и откриването на Специализираното изложение за земеделска и автомоблна техника в гр. Русе, провело се от 19 до 21 май.

Отразено е и откриването на Международното изложение за селскостопанска техника „БАТА Агро 2011” в Стара Загора, провело се от 10 до 14 май.

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти.

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи машини, технологии, и продукти за земеделието и  животновъдството.