Брой 13 (482) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой13 на в. „Земеделска техника” са: Изложение по животновъдство в гр. Сливен; 100 години Институт по планинско земеделие и животновъдство,Троян; 15 години Тракийски университет; Земеделска техника става на 20 години.

В статията „Национално изложение по животновъдство” доц. д-р Васил Николов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, разглежда Националното изложение по животновъдство в гр. Сливен като важна част от развъдната дейност в страната. Посочва, че новата политика на съвместна работа на министерството, развъдните организации, фермерите  е регламентирана в новите промени в Закона за животновъдството. Без създаването на висококачествени национални генетични ресурси, колкото и субсидии да се наливат в храненето и технологията на отглеждане, животновъдството ще бъде обречено.

По случай 100 години на Института по планинско земеделие и животновъдство-гр. Троян има кратка историческа справка,  разгледани са структурата на института, предметът на дейност, както и държавното предприятие „Експериментална база към ИПЖЗ”.

В материала „15 години Тракийски университет” се проследяват по-важните години от развитието и утвърждаването на университета, откриването на  нови факултети и специалности, подобряване на базата. В момента преподавателският състав наброява 543 души, от които 227 са хабилитирани. Обучават се 5686 студенти.

В рубриката „Земеделска техника”  е интервюто „Нов модерен търговско-сервизен комплекс” с Добрин Дойнов, търговски директор на Далко Моторс. Той посочва какъв е предметът на дейност на тяхната фирма, какви нови обекти са оборудвани с тяхната техника и особено се гордее с новата база на ВАРЕКС, която е един модерен сервиз, екипиран с всички необходими машини и инструменти, позволяващ бързо и професионално обслужване на клиентите.

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” е поместено кратко съдържание на броевете от 10 до 25, 1994. В интервюто „За успеха – качествени услуги и нови решения” Добринка Алексова, управител на Доби прес, споделя как са постигнали да бъдат сред водещите частни  фирми в областта на абонамента и разпространението на български и чуждестранни периодични печатни издания, а от 2002 г. и сред водещите фирми в издателската дейност на счетоводни периодични печатни издания. Споделя какви са бъдещите планове на дружеството. Високо оценява сътрудничеството си с в. „Земеделска техника”, който е едно сериозно, професионално издание, със запазена ниша на българския книжен пазар, еднакво добре търсен от учреждения, научни университети, висши учебни заведения и от земеделски фирми.

В рубриката „Информация” е материалът Стратегия „Европа 2020” на Алина Занфирова. „В прегръдките на природата” е новата книга на магистър фармацевт Иванка Йорданова, Русе, която казва, че природата не се нуждае от покорители, а от синовна обич и отговорност.

От КТИ информират за проведената проверка за „Подготовка за жътвената кампания 2010 г.”. На изложението Бата Агро екипи са посетили някои от най-големите фирми изложителки, където са били запознати с  някои технически новости, важни за безаварийната и безопасна работа на зърнокомбайните през кампанията и е извършен контрол на пазара на колесни трактори и машини за земни работи.

В рубриката „Отблясък от събитието” е отбелязано откриването на новия корпус на Русенския университет „Ангел Кънчев” от Бойко Борисов - министър-председател на Република България, в присъствието на Йоханес Хаан – еврокомисар по регионална политика, много министри, депутати, гости.

В рубриката «Земеделски пазар» САПИ информира за движението на цените към 19.05.2010 г. на зърнени храни, млечни и месни продукти.

В „На пазара на земеделска техника” са публикувани много земеделски машини, трактори, нови и втора употреба с техните цени. В „малките обяви” също се предлагат техника, резервни части и др.

Има реклами на фирми, предлагащи машини, съоражения, препарати, услуги и др. за земеделието.