Брой 11 (555) - 2013 г. - Година XXII

 

Темата на брой единадесети  /555/ 2013 г. на в. „Земеделска техника” е „Земеделието по региони” и изложенията в Русе и Стара Загора.

В рубриката „Трибуна” е представено състоянието на земеделието в област Стара Загора. Включени са голям брой материали, които показват реалната  картина на проблемите в развитието на отрасъла в района.

Председателят на Тракийския съюз на зърнопроизводителите в Стара Загора  Иван Танев споделя вижданията на членовете на организацията за производството на зърнени култури в района, за основните елементи в дейността на Съюза, работата за защита на законовите права на фермерите, сътрудничеството с Националната асоциация на зърнопроизводителите и др. Той се спира на проблемите и пред овощарите и зеленчукопроизводителите. Акцентира, че трябва да се приеме стратегия за поливното земеделие, Законът за браншовите организации, да се създаде ефективна застрахователна система, за да се отстояват интересите на земеделците.

Началникът на Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция в Стара Загора - инж. Живко Жечев в обширна статия проследява развитието на земеделието в региона, и по-конкретно на зърнопроизводството, животновъдството, зеленчукопроизводството, лозарството, добива на розово масло, и др. Дава се ясна картина на машинния парк и на работата на Регионалната служба по контрола върху земеделската техника, сътрудничеството с различните държавни институции и др.

В публикацията „Растителната защита е на ниво ” началникът на отдел „Растителна защита” към Областна дирекция на Българската агенция по безопасност на храните – Михаил Станчев, информира за работата на службата по опазване на земеделската продукция, торовете и препаратите, използвани от производителите.

Търговията със земеделска техника в област Стара Загора е представена от няколко фирми, членове на Асоциацията БАТА. Публикувани са интервюта с техните управители: на ЗЛАТЕКС – инж. Нецо Минев, ОПТИКОМ – Веселин Генев, РАПИД – Антоний Ковачев и Георги Богоев, както и с търговския представител на МЕГАТРОН в Стара Загора Боян Костов. Търговците са единодушни, че земеделието в област Стара Загора е на високо ниво, особено зърнопроизводството. Те считат, че вниманието трябва да се насочи към подпомагане на дребните и средните фермери, които преобладават в района, а също така към производителите на плодове и зеленчуци и към възстановяването на поливното земеделие. Много място в интервютата е отделено и на участието на фирмите в Изложението БАТА АГРО.

Информация за състоянието на посевите в района на Стара Загора  - пшеница, ечемик и рапица дава фирмата Екофол. По-голяма част от площите са третирани с необходимите препарати, състоянието на културите е много добро.

        В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др. В „Малки обяви” се предлагат  машини, резервни части, земеделска земя и др.

Броят съдържа реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно и икономическо обслужване, на фирми за земеделска техника, за семена, торове и препарати за растителна защита, за  автомобили и др.