Брой 11 (480) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой 11 са „Изложението БАТА АГРО” в Стара Загора и „Земеделска техника става на 20 години”.

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” е поместено кратко съдържание на изданието от брой 1 до брой 5 през 1994 г. В интервюто „Проблеми на българското земеделие” Румен Лазаров, управител на „Римекс 1 – Холдинг”, разглежда какво е състоянието на сектора земеделие, особено по отношение на земеделската техника и има ли решение на проблема в световен мащаб. Посочва каква е целта на изложението БАТА АГРО - машините не само да се показват на големи щандове, но и да се провежда демонстрация на полето. Лазаровподчертава, че през този 20-годишен период в. „Земеделска техника” се е утвърдил като един интелигентен, професионален вестник, с добър дизайн, вярно отразяващ събитията.

В рубриката „Земеделие” е статията „Перспективи за развитие на аграрния сектор” на Алина Занфирова, в която се разглежда представената от Европейската комисия икономическа стртегия „Европа 2020 за развитието на ЕС през следващите 10 години и как новата икономическа стратегия ще се отрази на България.

В рубриката „Земеделска техника” по материали на „ЗЛАТЕКС” е представена новата серия на трактор 800 VARIO на FENDT, като са посочени техническите новости.

В материала «Стъклопластът – покритие с широко приложение» фирма Абелид представя новия стъклопласт ELYPLAST за направата на навеси, оранжерии, пристройки, преградни стени и др.

В рубриката „Календар” са поместени интересни дати и събития през м. юни, включително и за земеделието.

В рубриката „Земеделски пазар” са представени трактори, както и инвентар и резервни части за тях с техните цени.

Има много реклами на водещи фирми в областта на земеделието.