Брой 10 (554) - 2013 г. - Година XXII

 

Темата на брой десети /554/ 2013 г. на в. „Земеделска техника” е „Земеделието по региони” и предстоящите изложения в Русе и Стара Загора.

        В рубриката „Трибуна” е представена област Пазарджик. Включени са материали, които дават реална картина на състоянието на земеделието, проблемите и бъдещото развитие на отрасъла в района.

Началникът на Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция в Пазарджик - инж. Иван Газепов прави анализ на развитието на земеделието, и по-конкретно на най-широко застъпените отрасли в района – зърнопроизводство, зеленчукопроизводството, овощарството и др. Дава се ясна картина на машинно-тракторния парк и на работата на Регионалната служба по контрола върху земеделската техника.

В статията „Растителната защита в област Пазарджик” началникът на отдел РЗ към ОД на БАБХ Милчо Гетов информира за дейността по опазване на земеделската продукция, за състоянието на машините, за подходящите  семена, торове и препарати, използвани от производителите.

Председателят на Съюза на производителите на зърнени и маслодайни култури в  Пазарджик Александър Миндачкин разказва в обширна статия за дейността на Съюза в областта. Той се спира на основните проблеми пред производителите на зърно и маслодайни култури, като акцентира, че трябва да се приеме цялостна стратегия за развитието на земеделието в нашата страна и на Закона за браншовите организации, за да  се отстояват интересите на земеделските производители в България.

Земеделието в област Пазарджик е представено от фермерите Петко Димитров – производител на зърнени и маслодайни култури и  Георги Велев – животновъд, който има ферма за млечни крави и телета. И двамата се обединяват около становището, че земеделието в област Пазарджик  е на добро ниво, особено зърнопроизводството. Те считат, че вниманието трябва да се насочи към подпомагане на дребните и средните фермери, които са доста на брой в района, а също така и към производителите на плодове и зеленчуци.

Екофол АД  прави анализ на състоянието на полските култури  в област Пазарджик и ползата от третирането им с листния  тор Лактофол. 

Представена е фирмата „Тимак агро България ЕАД”, която предлага на пазара богата гама от продукти за подхранване и биостимулатори за борба със стреса по растенията.

Фирма „Булгет-98” в краткия материал „Семената на успеха – просперитет” съобщава за портфолио високодобивни вносни семена, намерили добър прием сред българските производители.

По информация на Марпекс Агро, оторизиран представител на австрийската компания Байер, проблемът със засушаването може да бъде решен с широката продуктова гама поливни системи, които се предлагат за нуждите на фермерите.

В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др. В „Малки обяви” се предлагат  машини, резервни части, земеделска земя и др.

В броя са поместени реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно и икономическо обслужване, на фирми за земеделска техника, за семена, торове и препарати за растителна защита, за почвообработваща техника, автомобили и др.