Брой 10 (479) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой 10 са: „XII-то специализирано изложение на земеделска и автомобилна техника”, гр. Русе и „Земеделска техника става на 20 години”.

В рубриката „Информация” е интервюто „Когато говорим за горите, да казваме и добрите неща” със зам. министър д-р Георги Костов, което е  за приоритетите за развитие на горското стопанство и какви промени предстоят в законовата уредба за горите. Разглежда се инвентаризацията на горите и къде сред европейските държави се подрежда България със своята горска площ; използването на горския ресурс; каква е перспективата да се развиваме като ловно-туристическа страна; състоянието на горската инфраструктура и на горската техника.

По материали на фирма ТРАКТОР ИНВЕСТ е представена  „Пръскачка прикачна AGS 3000EN/H с хидравлична щанга»

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” е поместено кратко съдържание (публикувани материали, фирми, които са включени в изданието от брой 6 до брой 19 през 1993 г.).

Ректорът на Русенския университет „А. Кънчев” проф. д-р Христо Белоев разглежда значението и уникалността на Специализираното изложение на земеделска и автомобилна техника като единствено по рода си в цялата страна, на което образование, наука и бизнес вървят ръка за ръка. Съобщава, че по случай 65-та годишнина на РУ се открива новият корпус, който е на 10 000 кв. м. разгъната площ. Благодари на в. „Земеделска техника” за дългогодишното ползотворно сътрудничество.

В рубриката „Отблясък от събитието” е включен материал на доц. д-р Велизара Пенчева за проекта „Green Post”, финансиран по програма на ЕС „Интелигентна енергия за Европа”, резултатите от който са докладвани на Международния конгрес и изложба „Енергийна ефективност, Възобновяеми енергийни източници”. Най-важният ефект от проекта е анализира на ефектите и ползите от въвеждането на електромобили и хибридни автомобили в транспортирането на пощенските пратки. От България в проекта участва Русенския университет.

В рубриката «Земеделски пазар» САПИ дава кратка информация за цени към 14.04.2010 г. на зърнени култури, мляко и млечни продукти. В «На пазара на земеделска техника» са поместени земеделски машини, трактори, нови и втора употреба с техните цени. В «малките обяви» има предложения за продажба на машини, резервни части и др.

Има реклами на земеделска техника, семена, препарати от фирми в областта на земеделието.