Брой 9 (478) - 2010г. - Година XIX

Брой 9 е посветен на механизацията на земеделието по случай навършване на 71 години от публикуването на първия закон за земеделска техника и на 20-та годишнина на вестник „Земеделска техника”.

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” е поместено кратко съдържание на броевете през 1993 г. В статията „Науката по механизация на земеделието през последните 20 години” ст.н.с. д-р Георги Костадинов и ст.н.с. д-р Николай Марков от Института по мелиорации и механизация, София разглеждат разработените и произведени нови и усъвършенствани машини благодарение на натрупания опит и все още големия експертен потенциал на института. В началото на периода разработките са извършени с целево финансиране от държавата и с участието на производствените предприятия, но сега обхватът и дълбочината на научните изследвания се свиват адекватно на драстично намаления персонал и слабото финансиране. Вестник „Земеделска техника” се е зародил и първата година от неговото издаване е дело на ИММ. Радостно е, че заложената концепция продължава да е основа на изданието.

В рубриката „Отблясък от събитието” е поместен материалът „Реформа в селскостопанска академия” за проведената кръгла маса „Перспективи за развитието на Селскостопанска академия – европейски измерения” за приложимостта на научните изследвания в земеделския отрасъл, структурата, кадровото обезпечаване на ССА и финансирането на аграрната наука да бъде обвързано с резултатите.

Материалът „Земеделска техника на световно ниво” е за проведената от фирма „Златекс” демонстрация на земеделски машини, която е с два основни акценти– техника за пролетната сеитба на испанския производител SOLA и пръскачките на италианския производител CAFFINI.

В рубриката «Механизация» Контролно-техническата инспекция информира за състоянието на механизацията на земеделието и структурата на машинно-тракторния парк в България, като заключава, че има тенденция на обновление и намаляване на възрастовата граница на машините. Инж. Георги Алексиев от КТИ представя любопитна историческа хроника на развитието на земеделската техника по света.

В рубриката „Календар” са представени интересни дати и събития през м. май от света, страната, включително и за земеделието.

В рубриката «Земеделски пазар» САПИ информира за движението на цените към 14.04.2010 г. на зърнени култури, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти. В «На пазара на земеделска техника» са публикувани много земеделски машини, трактори, нови и втора употреба с техните цени. Малките обяви също предлагат много техника, резервни части и др.

Поместени са реклами на фирми в областта на земеделието.