Брой 08 (552) - 2013 г. - Година XXII

 

Темата на брой осми /552/ 2013 г. на в. „Земеделска техника” е „Лозарство - винарство и Земеделиeто по региони.

            В рубриката „Трибуна” продължават публикациите за земеделието в област Пловдив, които допълват реалната картина на състоянието и бъдещото развитие на отрасъла в този регион.

            Поместена е статията „Земеделие с високо ниво на растителна защита” на началника на отдел „Растителна защита” към ОД на БАБХ Юлиана Георгиева, която описва работата по опазване на земеделската продукция, състоянието на земята и машините,  подходящите  семена, торове и препарати, използвани от производителите, взаимодействието с другите държавни институции в Пловдивския регион и др.

            Публикувани са  интервюта  с Милен Радуков – регионален представител на  фирмата „Варекс” и Стефан Топалов – районен представител на „Синджента”, в които двамата търговци разказват за качествата на земеделската техника, която предлагат на пазара в региона, за състоянието на отделните отрасли и на фермите за земеделско производство. Специалистите споделят мнението, че не трябва всичко да се съсредоточава в зърнопроизводството, а да се насочат средства и  внимание към лозарството, овощарството, животновъдството и зеленчукопроизводството.

Представени са и зърнопроизводителите Йордан Райчев и Людмил Работов, чиито ферми за зърнени култури се намират в Пловдивския район. Проблемите, които те посочват, са свързани с възможностите за закупуване на нова модерна техника, за субсидирането на земеделските производители, банковото кредитиране, поливното земеделие и др.

Първата годишнина на Тайтън Машинъри България АД е отбелязана на цяла страница във вестника. Компанията е удостоена с Голямата награда за вносител на селскостопанска техника и технологии на АГРА 2013 г.

В рубриката „Лозарство и винарство” са поместени информации за Опитната станция по лозарство и винарство  във  Варна и Опитната станция по лозарство,Септември и техните експериментално-производствени дейности в този бранш.

В кратка статия на фирмата Аквамат - 2000 се описват качествата и предимствата на напояването с фрегати.

По материали на Екофол се дава информация за състоянието и проблемите на основните полски култури към настоящия момент.

Продължават  публикациите в рубриката „Чудесата на звездното небе през пролетта” на инж. Боян Пашев. 

В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др. В „Малки обяви” се предлагат  машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски пазар” е поместена информация за цените на основните хранителни продукти към 27.03.2013 г. по информация от МЗХ и САПИ.

В броя са публикувани реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно и икономическо обслужване, на фирми за земеделска техника, машини и съоръжения за напояване, за животновъдство, фирми за  семена, торове и препарати за растителна защита, за строителна техника, автомобили и др.