Брой 08 (527) - 2012г. - Година XXI

 

 

Темата на осми брой /527/ 2012 г. на в.”Земеделска техника” е „Всичко за земеделието”- предстоящото изложение БАТА АГРО, Стара Загора, Седмицата на гората и др. В рубриката „Информация” е поместена статията „Пловдивска каротина – нов сорт домати с висока биологична стойност” на гл. ас. д-р Д. Ганева и доц. д-р Г. Певичарова от Института по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив. Новият сорт домати е създаден по метода на междувидовата хибридизация и е послужил за производство на доматен сок „Пловдивска каротина”, получил наградата за български иновативен продукт на международната селскостопанска изложба „Агра - 2012”. Има публикация за удостояването на проф. д-р Д. Димитров – ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив, с почетна грамота и златна значка. Видният български учен е награден по повод 60-годишния му юбилей и за активна дейност в Спомоществователното сдружение „Свети Димитър”. Материалът „Дивечът в традиционната българска кухня” е във връзка с проведената кръгла маса на същата тематика в Гранд хотел „София”, организирана от МЗХ и Евро-Ток България – Сдружение на професионалните готвачи в нашата страна. По материали на БАТА е публикувана информация за третото поредно издание на Международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО, което ще се проведе в гр. Стара Загора от 8 до 12 май 2012 г. Опасността от тежки увреждания на човешкото здраве при употреба на хранителни добавки, маркирани с буквата Е, е темата на публикацията „Е-тата вредни за хората”. В рубриката „Гората” се съдържа информация за официалното откриване на Седмицата на гората -2012 г. в гр.Враца. Съобщава се за дейността на новооткрития Горски дом в парка „Врачански балкан” и за наградените лесовъди за 2011 г. Под заглавие „Държавни горски предприятия – 2011 г.” подробно са изложени общите финансови резултати от дейността на Държавните горски предприятия от създаването им до края на миналата година. Проблемът с хуманното отглеждане на кокошките-носачки и производството на яйца, съгласно Директива 1999/74/ЕО от 1 януари 2012 г., се съдържа най-подробно в материал на инж. Я. Илиев и инж. А. Андреев от Изпитателната лаборатория към КТИ – Русе, както и на инж.Г. Георгиев от „Първи май „ АД – гр. Полски Тръмбеш. В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба, както и техните цени. В „Малки обяви” се предлагат машини, резервни части и др. В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира читателите за цените на зърнените култури, млечните и месни продукти, яйцата. МЗХ посочва и цените на основните хранителни продукти – брашно, олио, захар и др. Публикувани са реклами на водещи фирми за машини, технологии и продукти за земеделието и др.