Брой 8 (477) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой 8 са: Пролетна кампания; Енергийна ефективност; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В интервюто „Земеделие се прави с добра техника” Генчо Алексиев подчертава, че земеделие се прави с добри машини и качествени сортове семена и разбира се с всеотдаен труд.

Има информация за провеждането на изложба по екология и международна конференция под мотото „Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата”.

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” е поместено кратко съдържание (публикувани материали, фирми, които са включени в изданието от брой 37 до брой 50 през 1992 г.). В интервюто „Търговецът следва промените в земеделието” инж. Людмил Луканов, управител на едноименна фирма, разглежда развитието и трудностите на фирмата през този период. Той счита, че българските производители на земеделска техника трябва да вървят към обединяване на производството си, за да оцелеят в тази голяма конкуренция. Споделя задоволството си от дългогодишното сътрудничество с вестник „Земеделска техника” и го определя като интелигентен, професионален вестник, със запазено място в отрасъла.

В рубриката „Зеленчукопроизводство” е поместена статията „Полско производство на зеленчуци” на ст.н.с. д-р Тенчо Чолаков от Института по зеленчукови култури „Марица, Пловдив, в която разглежда интензивното зеленчукопроизводство. Ст.н.с. д-р Валентина Петкова представя някои нови сортове зеленчукови култури и картофи, създадени в ИЗК „Марица”.

Продължава публикуването на материала „Растителна защита при пшеницата и ечемика” с използването на някои нови хербициди и фунгициди, предлагани от Синджента България.

В рубриката "Земеделски пазар" САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти към 07.04.2010 г. В "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Информация” Националната служба за съвети в земеделието посочват местата за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности на безработни и заети лица – представители на целевите групи по приоритетни оси 1 и 2 от ОПРЧР.

Публикуван е   календар на предстоящи събития през м. май 2010 г.

В рубриката „Отблясък от събитието” е представен новооткритият търговско-сервизен агроцентър на фирма ОПТИКОМ в гр. Добрич и проведената презентация на нови технологии в тракторостроенето.

Отразени са мероприятията за седмицата на гората - връчване на награди в областта на лесовъдската дейност от министър Мирослав Найденов, откриване и връчване на награди от зам. министър д-р Георги Костов на участниците в детската изложба „Гората утре – нашата грижа днес”, откриване на паметна плоча на лесовъда Петър Манджуков.

Публикувани са реклами на фирми предлагащи продукти за земеделието.