Брой 07 (551) - 2013 г. - Година XXII

 

Темата на брой седми /551/ 2013 г. на в. „Земеделска техника” е „Лозарство-винарство” и „Земеделието по региони”.

            В рубриката „Трибуна” е представено състоянието на земеделието в област Пловдив. Включени са голям брой материали, които дават реална картина на проблемите и бъдещото развитие на отрасъла в района.

            Началникът на Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция в Пловдив - инж. Атанас Шопов в обзорната статия „Земеделие се прави с подходяща техника” прави анализ на развитието на земеделието, и по-конкретно на най-широко застъпените отрасли в района – зърнопроизводство, тютюнопроизводство, лозарство и др. Дава се ясна картина на машинно-тракторния парк и на работата на Регионалната служба по контрола върху земеделската техника.

             Земеделието в област Пловдив, представено от търговците на земеделска техника, е тема на статиите: „Комплексна механизация” на търговския представител на фирма „Оптиком” Красимир Георгиев и „Техника и производство” на Добромир  Илиев, търговски представител на Мегатрон.  И двамата се обединяват около становището, че земеделието в област Пловдив е на добро ниво, особено зърнопроизводството. Те считат, че вниманието трябва да се насочи към подпомагане на дребните и средните фермери, които са доста на брой в района, а също така и към производителите на плодове и зеленчуци.

            Председателят на Съюза на зърнопроизводителите в  Пловдив Светослав Русалов разказва в обширна информация за работата на своята ферма, както и за дейността на Съюза в областта. Той се спира на основните проблеми пред производителите на зърно, пред овощарите и зеленчукопроизводителите. Акцентира, че трябва да се приеме Закона за браншовите организации, за да  се отстояват интересите на земеделските производители в България.

            Представена е фирмата „Тимак агро България ЕАД”, която предлага на пазара богата гама от коренови и листни продукти за подхранване на лозя.

            В рубриката „Лозарство”  по материали на фирма „Златекс” са описани новите специализирани трактори Фендт, предназначени за работа в лозарството, овощарството и специалните култури.

В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др. В „Малки обяви” се предлагат  машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски новини” се съдържа бизнес информация за новите нормативни актове за земеделието през  месец февруари  2013 г. на адвокат Маргарита Попова. Публикувани са също така и цените на основните хранителни продукти към 20.03.2013 г., предоставени от САПИ.

Продължават  публикациите в рубриката „Чудесата на звездното небе през пролетта” на инж. Боян Пашев.

В броя са поместени реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно и икономическо обслужване, на фирми за земеделска техника,   за  семена, торове и препарати за растителна защита, за почвообработваща техника, лозарска техника, автомобили и др.