Брой 07 (526) - 2012г. - Година XXI

 

 

Темите на седми брой (526) 2012 г. на в.”Земеделска техника” е Седмицата на гората, изложението „Природа, лов и риболов” и изложбата „Цветна пролет”.

В рубриката „Информация” е публикуван материал за Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, домакин на поредица от срещи между интернационална група университетски преподаватели и фермери от пловдивския регион. Тема на работната визита  е бил българският опит в областта на иновациите и инвестициите по агробизнеса, развитието на регионите и професионалното обучение на земеделските производители.

В същата рубрика е поместена статията „Да възстановим ентусиазма на първите”, посветена на Седмицата на гората /2-8 април 2012 г./ Авторката Светлана Иванова проследява превръщането на първия организиран празник по залесяването през 1925 г. в национално движение за опазване и подобряване състоянието на горите.

В информацията „Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие в Природен парк „Българка” се описва възстановяването на естествения ландшафт и биоразнообразие в района на каменната кариера до АЕК „Етъра” с.Потока–Габрово.

В материала „Стендово изпитване на двигатели” се съобщава , че Изпитвателната лаборатория – Русе към КТИ  е разработила нови, съвременни устройства за определяне характеристиките на двигателите с вътрешно горене.

 В материал от МЗХ се съобщава за създаването на правителствена работна група за изграждането на хранителни банки в България като механизъм за осигуряване на храна за социално слабите и за намаляване на разхищенията.

 Поместена е кандидат-студентска информация на Лесотехническия университет за учебната 2012-2013 г. и условията за кандидатстване в различните специалности по тристепенната система на обучение.

В рубриката „Бизнес информация” са публикувани новите нормативни актове за земеделието през месеците февруари - март 2012 г.

В рубриката „На пазара на земеделска техника” има трактори и земеделски машини – нови и втора употреба, със съответните цени. В „Малките обяви” се предлагат машини, резервни части, земеделска земя  и др.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, месни и млечни продукти, яйца. МЗХ посочва цените на агнешкото месо в различните райони на страната.

Във връзка с Седмицата на гората са поместени реклами на държавните горски стопанства, на фирми, предлагащи горска и земеделска техника.