Брой 7 (476) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой 7 са: Пролетна кампания; Седмица на гората; Природа, лов и риболов; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В рубриката „Земеделска техника става на 20 години” са публикувани снимка на брой 1/1992 г. и под надслова ”Как започнахме” са поместени публикуваните основни материали, създадени рубрики, фирми, които са включени от брой 1 до брой 36 през 1992 г.  В интервюто „Да изпревариш времето” Татяна Михайлова, търговски директор на „Екофол”, информира  кога  са създадени фирмата и листния тор Лактофол – едно чисто българско откритие, получило международни и български награди и отличия, което вече 20 години помага на земеделските производители за по-високи добиви и за екологично земеделие. Споделя задоволството си от дългогодишното сътрудничство с вестник „Земеделска техника”, който професионално популяризира новите технологични решения в земеделието и утвърждава опита на българската аграрна наука.

В рубриката „Препарати” са представени за пшеница и ечемик широкоспектърните хербициди Линтур 70 ВГ и най-новият Аксиал 050 ЕК и хербицидът Топик 080, които не представляват никаква опасност за последващи в сеитбооборота широколистни култури, каквато е рапицата.

В рубриката „Земеделски новини” е отразен проведеният на 11 март публичен дебат по предлагания от Министерството на земеделието и храните законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи с участието на министър Мирослав Найденов, зам. министър Преслав Борисов, на представители на браншови организации и др.

Отбелязано е избирането на ст.н.с. I ст. д-р Светла Бъчварова, председател на Селскостопанска академия, за чуждестранен член на Руската академия на селскостопанските науки.

Поместена е информация за предстоящото провеждане на 6-тия международен конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югозападна Европа.

Публикуван е календар на предстоящи събития  през м. април 2010 г.

Продължава публикуването на материали с „Първите специалисти по земеделско стопанство” на Петя Костадинова по книгата на Иван Топузов и Иван Сарафов.

В рубриката „Отблясък от събитието” е представено проведеното изложение „Винария 2010” и отличените вина с петте приза „Златен ритон” и връчените медали - 83 златни, 61 сребърни, 24 бронзови и много дипломи.

В рубриката «Земеделски пазар» САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти към 17.03.2010 г. В «На пазара на земеделска техника» са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В «Малките обяви» се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

Публикувани са реклами на фирми предлагащи техника за селското и горско стопанство. Особено интересни са рекламите на Държавните ловни стопанства за ловен туризъм и почивка.