Брой 06 (525) - 2012г. - Година XXI

 

 

Темата на шести брой /525/ 2012 г. на в. ”Земеделска техника” е „Енергийна ефективност”.

            В рубриката „Информация” е поместена статия на доц. Д. Димитров, ректор на Университета по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив, за създаването и иновационните методи на обучение във висшето училище и за сътрудничеството с европейските университети в тази област.

            В броя е публикувано интервю с Ангел Вукодинов – председател на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите и Наталия Тодорова –изп. директор на НАЗ, за участието им на изложението АГРА’2012, за резултатите от проведената кръгла маса и за очакванията на зърнопроизводителите  за 2012 г.

            В информацията  за дейността на Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция - гр. Габрово се съобщават данни за състоянието на земеделието в областта, за проблемите с модернизацията и безопасността на техниката и др. 

В статията на доц. д-р Мирослав Михов и доц. д-р Хриска Ботева от Института по зеленчукови култури „Марица” се разглежда въпросът за енергийната продуктивност на полските домати и пипера при използване на биоторове и за новите схеми на торене с биопродуктите Текамин  и Агрифул.

 В материал на Aсио България са посочени методите за пречистване на отпадъчните води с основен акцент върху третирането на водите от хранително-вкусовата промишленост.

В рубриката „Отблясък от събитието” са публикувани наградите на фирмите  и институтите, участвали в Конкурса за иновации на Международната изложба АГРА‘2012.

            Отбелязано е създаването на новото българо-американско дружество Titan machinery Bulgaria, което ще работи в сферата на оборудването не само в нашата страна, а и в други балкански държави.

            В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба, както и техните цени. В „Малки обяви” се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

            В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира читателите за цените на зърнените култури, месните и млечни продукти, яйцата. МЗХ посочва и цените на

яйцата в някои европейски страни.

            Публикувани са реклами на водещи фирми за машини, технологии  и продукти за земеделието, животновъдството и др.