Брой 6 (500) - 2011г. - Година XX

Основните теми на брой 6 са: Всичко за земеделието, Агра 2011; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В рубриката “Модернизация на земеделието в България” има интервю с инж. Людмил Луканов на тема „Земеделие и интернет търговия”. Той посочва, че интернет търговията прави връзката между производител и потребител да бъде директна.

В интервю с Методиев, управител на фирма Хидак, се разглежда навлизането на качествена хидравлика в земеделието.

В материала „Интернет ресурси за аграрна информация” се посочва, че те включват обединени електронни каталози на аграрните библиотеки в страната, което позволява по електронен път да се намират и ползват много по - лесно и повече материали.

В рубриката “Информация” са включени материалите:  Пролетното хранене на рапицата и Биопродукти при отглеждане на домати, пипер, патладжан и краставици.

В рубриката „Земеделска техника” са представени редовите сеялки SPC.

 Д-р инж. Тихомир Тодоров разглежда Автомат за пакетирането на семена в комбинирани опаковки.

Поместени са систематизираните от инж. Георги Алексиев информации за Първите  стъпки на механизацията в България.

В рубриката „Министерство на земеделието и храните” са включени материали по Програмата за развитие на селските райони – приемането на проекти за модернизация и преструктуриране на ферми, проверки на проекти на млади фермери, за подпомагане сдружаването на земеделските производители и за кандидатстване за субсидии в необлагодетелствените райони.

В рубриката “Земеделски новини” има материал за предоставяне на индивидуална държавна помощ de minimis на земеделски производители.

В рубриката „Вестник „Земеделска техника” става на 20 години” е включено кратко съдържание на броевете от 18 до 25 през 2000 година.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделието през месец февруари

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи машини, технологии, продукти за земеделието и др.