Брой 6 (475) - 2010г. - Година XIX

Основните теми на брой 6 са: Пролетна кампания; Лозарство и винарство; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

Публикувани са снимка на нулевия брой на Земеделска техника и обръщението на редколегията към читателите, в което се посочват въпросите, които ще бъдат застъпвани в изданието.

Поместено е интервю „Земеделието изисква повече внимание” с Божидар Митов, управител на АГРОЕЛИТ – 1, за обновяването на машинно-тракторния парк, за българските научни продукти, за проблемите на животновъдството и с какво може да се подпомогне земеделското производство.

В статията „Повече и по-качествено грозде”- Татяна Михайлова от Лактофол, разглежда какви са предимствата при използването на комплексния листен тор „Лактофол за лозя”.

В рубриката „Машини” са представени високопроизводителните професионални пръскачки на фирма Флорида и Универсална система за пръскачки SPRAYLIGHT, която позволява поддържане на зададената норма, независимо от скоростта на движение на агрегата.

Има кратка историческа справка за основаването и развитието на Института по лозарство и винарство – гр. Плевен и неговото значение за развитие на отрасъла.

Публикувана е „Декларация на Националната асоциация на зърнопроизводителите”, в която НАЗ изказва готовност за диалог, като същевременно отправят някои критики към Министерството на земеделието и храните.

В рубриката «Отблясък от събитието» са отбелязани получените награди за иновации на изложението АГРА'2010.

В рубриката «Бизнес информация» са обнародвани нови нормативни актове за земеделието през месец февруари и март.

В рубриката «Земеделски пазар» САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти към 04.03.2010 г. «На пазара на земеделска техника» са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В «Малките обяви» се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката «Календар» са поместени интересни дати и събития, включително и в земеделието, през месец април.

Има реклами на фирми в областта на земеделието.