Брой 04 (548) - 2013 г. - Година XXII

 

Темата на брой четвърти /548/ 2013 г. на в. „Земеделска техника” е „Всичко за земеделието”.

            В рубриката „Трибуна” е представено състоянието на земеделието в област Добрич. Включени са голям брой материали, които дават реална картина на проблемите и бъдещото развитие на отрасъла в района.

            В публикацията „Растителна защита - опазване на културите” началникът на отдел „Растителна защита” към Областна дирекция на Българската агенция по безопасност на храните - Добрина Василева, информира за работата на службата по опазване на земеделската продукция, за състоянието на машините, торовете и препаратите, използвани от производителите.

            Началникът на Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция в Добрич-инж. Иван Вълчев прави анализ на развитието на земеделието, и по-конкретно на зърнопроизводството в района, дава ясна картина на машинно-тракторния парк и на работата на Регионалната служба по контрола върху земеделската техника.

            Отпечатано е интервю с Радослава Рогова, собственик на кравефермата 

„Рогови”, която разказва за проблемите на млекопроизводителите в района, за трудностите при изхранването на животните и др.

            Състоянието на земеделските кооперации и техните проблеми, са тема на интервюто с Мариана Джендова, председател на Кооперация „Клас 2002”,

с. Безводица, Добричко. Според  нея, кооперациите имат своето място и са особено популярни и разпространени в Добричкия регион.

Земеделието в област Добрич, представено от търговците на земеделска техника, е тема на статиите: „Машини за модерно производство” на регионалния мениджър на Тайтън Машинъри инж. Росен Димитров; „Земеделието през погледа на търговеца” на инж. Веселин Петков, търговски представител на Мегатрон и  „Земеделие с качествена техника”на инж. Иван Ангелов – ръководител на филиала на РАПИД КБ в Добрич. И тримата се обединяват около становището, че земеделието в област Добрич е на добро ниво, особено зърнопроизводството. Те считат, че вниманието трябва да се насочи към подпомагане на дребните и средните фермери, които са доста на брой в района.

Статията ”Биоземеделие” на Милен Стоянов – председател на Българската асоциация биопродукти, е насочена към сериозните проблеми пред българските биопроизводители в настоящия момент, към пътищата за разрешаването им и др.

В рубриката „Отблясък от събитието” е публикуван материалът „Пазарът на земеделска земя”. Този въпрос е бил дискутиран на семинар във Велинград

в края на м. януари т.г., организиран от Асоциацията на собствениците на земеделска земя.

            Представена е фирмата „Агросвят 98 Добрич”, която е водеща на пазара за семена, торове и препарати за растителна защита.

В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др. В „Малки обяви” се предлагат  машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски новини” се съдържа бизнес информация за новите нормативни актове за земеделието през  месеците ноември - декември  2012 г. на адвокат Маргарита Попова. Публикувани са също така и цените на основните хранителни продукти към 13.02.2013 г., предоставени от МЗХ.

В броя са поместени реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно и икономическо обслужване, на фирми за земеделска техника, машини и съоръжения за напояване, за животновъдство, фирми за  семена, торове и препарати за растителна защита, за строителна техника, автомобили и др.