Брой 02 (546) - 2013 г. - Година XXII

 

Темата на втори брой /546/ на в.”Земеделска техника ” за 2013 г. е „Всичко за земеделието” и е свързан с Борсата за семена и посадъчен материал в Добрич /5-9 февруари т.г./ и Националната среща на земеделските производители в България във Варна / 7-9 февруари т.г./.

            Осъществяването на контрола върху посевния и посадъчния материал е темата на интервюто с инж. Бистра Павловска, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/. В него  се изяснява  контрола при  употребата на посевния и посадъчния материал, оценяване качеството и автентичността им  и  сътрудничеството с българските и чуждестранни институции, работещи в тази област.   

В рубриката „Растителна защита” е публикувана втората част от статията на доц. д-р инж. Ангел Трифонов от Аграрния университет – Пловдив за факторите, които влияят  върху ефективността на пръскането с различни растителнозащитни препарати, както и за значението на нeравномерността на разпределение на разтвора по полето от пръскачката.

В рубриката „Информация” е включено продължението на публикацията „Редуциране употребата на пестициди и торове в оранжерии”. Автори са екип научни работници от ИЗК „Марица” – Пловдив. Разглежда се употребата на различните видове продукти за растителна защита при  монокултурното отглеждане на зеленчуци в култивационни съоръжения.

             Във връзка с Националната среща на земеделските производители в страната е представена Асоциацията на земеделските производители в България.

            В същата рубрика са поместени  материалите ”Лактофол възстановява есенниците от стреса на презимуването” и „Слънчогледът  - културата на Синджента”.

В рубриката „Земеделски новини” е отпечатана информацията „Европейският парламент гласува Общата селскостопанска политика  /ОСП/ за периода 2014 – 2020 г.” Засегнати са основните законодателни предложения на ЕК, свързани с директните плащания, развитието на селските райони, задължителната схема за младите фермери, общата организация на пазарите  и финансирането на ОСП. 

            Публикувани са дадените от МЗХ  цени на основните хранителни продукти в страната към 23 януари 2013 г.

            В рубриката „Земеделски пазар” има информация за земеделски машини – трактори, сеялки, брани, силажокомбайни и др., нови и втора употреба, съответно с техните цени. В „Малките обяви” се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

Във вестника са поместени  реклами на  български фирми за семена, торове и препарати  за растителна защита, земеделска  техника и системи за напояване.