Брой 2 (496) - 2011г. - Година XX

 

Основните теми на брой 2 са:  Семепроизводство; Растителна защита; 81 години Институт по земеделие, Кюстендил; 50 години КТИ; 20 години в. „Земеделска техника”.

В рубриката “Информация” има интервю с инж. Бистра Павловска, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Тя разяснява как се осъществява сертификацията и контролът на посевния и посадъчен материал, как се контролира пазарът им, какви са начините за вписване на български сортове и коментира семепроизводството в България.

В материал проф. д-р инж. Здравко Курдов информира за изискванията към техниката за растителна заита и торене по опазване на околната среда.

Фирма “Петроминвест” ЕООД представя своя течен азотен тор Урея амониев нитрат (УАН) и го определя като верния избор за професионаисти. УАН не е пожароопасен, взривоопасен, корозионен. Гарантира безопасна употреба и не е токсичен за хората и животните.  

Татяна Михайлова от фирма “Екофол” представя торовете лактофол, които подобряват храненето на пшеницата и ечемика с азот. Тя подчертава, че листното хранене с Лактофол е най-добрият начин да се въздейства директно върху растенията – активира се функцията на корените, по-добре се приема и оползотворява внесения в почвата минерален азот.

Фирма “Оптиком”, която тази година чества своя 20-годишен юбилей, в кратък материал съобщава за конкурса за детска рисунка “Искам да стана фермер като порасна”. Рисунките на най-малките таланти фирмата очаква в срок до 31 март 2011 г.

В рубриката „20 години в. “Земеделска техника” е поместено кратко съдържание (публикувани материали, фирми, които са включени в изданието от брой 1 до брой 13 през 1999 г.). Проф. д-р Димитър Домозетов, директор на Институт по земеделие, Кюстендил разказва за историята на института, за неговата досегашна и настояща дейност, за перспективите за възраждане на овощарството в Кюстендилска област и коментира накратко сътрудничеството между в. “Земеделска техника” и ИЗ-Кюстендил, определяйки го за професионално и ползотворно.

В рубриката “Земеделски новини” се съобщава за наградата “Еврика” за млад фермер за 2010 г., спечелена от Димитър Николов, управител на “Агро Бизнес Груп 2003” ООД и член е на Асоциацията на земеделските производители в България.

Българската асоциация на търговците на агротехника отразява първото за годината Общо събрание на БАТА, на което бе направена равносметка на изминалата 2010 г.  Тя бе определена като изключително ползотворна и успешна за асоциацията.

Министерството на земеделието и храните информира, че ще бъде създаден консултативен съвет за тютюна, в който ще участват представители на производството, на фирмите, на държавната администрация и законодателната власт.

Изпълнителният директор на ДФ “Земеделие” съобщава, че германски компании се интересуват от закупуването на български земеделски продукти.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за м. януари

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти.

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи продукти за земеделието.