Брой 2 (472) - 2010г. - Година XIX

 

Темата на бр 2 на в. „Земеделска техника” са пролетната кампания и изложението  „Борса за семена и посадъчен материал”.

Поместен е докладът „Селското стопанство на България – януари 2010 г.” на Центъра за икономическо развитие, в който се прави оценка на състоянието на отрасъла през изминалата 2009 г. Констатира се, че аграрният сектор е един от най-малко засегнатия от кризата. Произведената през 2009 г. продукция е почти колкото през 2008 г., но цените са паднали. Всички експертни прогнози за развитие на националната икономика акцентират върху неизползвания потенциал на отрасъла и изостреното внимание на инвеститори и мениджъри към него. Разгледана е също каква ще бъде политиката в областта на земеделието през 2010 г. и какви са очакванията за развитие на отделните отрасли.

В интервюто „Бизнесмен на 2009 г. – да успееш по време на криза” -  Димитър Петков, управител на KWS Семена България, представя дейността на фирмата през изминалия 5-годишен период и как са успели да се наложат в този отрасъл на земеделието. Посочва какви проблеми са имали, особено през 2009 г., как се работи в условия на криза, за да не си в загуба и какво предстои да решава KWS Семена България през 2010 г. Споделя за ролята на науката за бизнеса и за земеделието като цяло и как вижда връзката между семена, технологии и машини за постигане на по-голяма ефективност.

В рубриката „Машини, семена, препарати на земеделския пазар” е представена мултифункционалната дискова брана LM 500 на Перла – Нова Загора, пригодена за българските почвени условия, с която се постига минимизиране на разходите за предсеитбени обработки и висока производителност. В материалите „Лумбрекс – екстракт от биотор Лумбрикал” е представен биотор от червени калифорнийски червеи с неговите предимства и начин на приложение, а в „УАН – успешният избор за професионалисти”- за предимствата на течния тор Урея Амониев нитрат.

Националната служба за растителна защита посочва как се осъществява контрола върху торовете, предлагани на българския пазар.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените към 20.01.2010 г. на зърнени култури, млечни и месни продукти. В „На пазара на земеделска техника” са публикувани много земеделски машини и трактори, нови и втора употреба с техните цени. В „Малките обяви” също могат да се намерят  машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Календар” са представени интересни дати и събития през месец февруари, включително и за земеделието.

Поместени са и много реклами на водещи наши фирми, предлагащи семена, торове, машини и др.